11 maart 2021

Kiwa R2B geaccrediteerd voor inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Kiwa R2B onlangs geaccrediteerd voor een uitbreiding van de accreditatiescope I040. Deze uitbreiding heeft betrekking op inspecties brandveilige bouwwerken conform het VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid op basis van afgeleide doelstellingen. Kiwa R2B is vanzelfsprekend trots op het behalen van deze uitbreiding.

In het kader van de accreditatieaanvraag voerde de RvA bij Kiwa R2B een uitbreidingsonderzoek uit voor het VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid op basis van afgeleide doelstellingen. Dit onderzoek werd uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de accreditatienorm NEN ISO/EN 17020. Op basis hiervan heeft de RvA de accreditatie van Kiwa R2B uitgebreid voor het uitvoeren van de volgende verrichtingen:

VIVB Inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid – Brandveiligheid bouwwerken

  • Inspectie van het basisontwerp - Ontwerpbeoordeling van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk – op basis van afgeleide doelstellingen;
  • Inspectie van het detailontwerp - Ontwerpbeoordeling van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk - op basis van afgeleide doelstellingen;
  • Inspectie van de bouwkundige brandveiligheid (BBV) van een bouwwerk (beoordeling in gebruiksfase) op basis van afgeleide doelstellingen.

Meer informatie over de accreditaties van Kiwa vindt u op onze webpagina Accreditaties en Notificaties.

Meer informatie
Meer over inspecties bouwkundige brandveiligheid leest u op de productpagina Inspectie bouwkundige brandveiligheid door Kiwa R2B.

Heeft u hierover aanvullende vragen, neem dan contact met ons via nl.bouwkunde.r2b.fss@kiwa.com. Wij helpen u graag verder!