9 juni 2022

Kiwa R2B is geaccrediteerd voor het uitvoeren van luchtdoorlatendheidsonderzoek

Accreditatie betekent letterlijk: vertrouwen geven. We zijn dan ook zeer verheugd dat we het luchtdoorlatendheidsonderzoek, ook wel doorfantest genoemd, onder accreditatie kunnen aanbieden.

De accreditatie van Kiwa R2B, registratienummer I 040, type A, is uitgebreid met het luchtdoorlatendheidsonderzoek, binnen het werkveld blusgassystemen. Het luchtdoorlatendheidsonderzoek wordt uitgevoerd op basis van NFPA 2001, VdS 2380/2381 en NEN-EN 15004.

Met de behaalde RvA accreditatie toont Kiwa R2B aan dat de meetapparatuur, de werkprocessen en de kwalificatie van de betrokken medewerkers aan de eisen voldoen, waardoor de klanten kunnen vertrouwen op een onafhankelijk en deskundig oordeel over de luchtdichtheid van een met blusgas beveiligde ruimte.

Wat is nu precies een luchtdoorlatendheidsonderzoek (doorfantest)?
Het doel van de doorfantest is om, door middel van metingen aan een ruimte die met blusgas beveiligd wordt, de mate van luchtdichtheid van de ruimte vast te stellen. Op basis van deze meting kan, in combinatie met de ontwerpgegevens van een blusgasinstallatie, worden vastgesteld hoe lang een bepaalde blusgasconcentratie kan worden gehandhaafd.
Zo speelt de luchtdoorlatendheid van een ruimte een belangrijke rol bij de effectiviteit van een blusgasinstallatie. Kiwa R2B helpt u deze luchtdoorlatendheid in kaart te brengen, zodat u zo nodig maatregelen kunt nemen.

Lees meer over de doorfantest op onze productpagina: Luchtdichtheidsonderzoek blusgassystemen

Training luchtdoorlatendheidsonderzoek:
Naast het uitvoeren van het luchtdoorlatendheidsonderzoek, bieden wij ook diverse trainingen aan binnen dit werkgebied. Zo bieden wij u de volgende training aan:
Training Blusgassystemen 1 basis

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de uitvoering van het luchtdoorlatendheidsonderzoek, stuur dan een e-mail bericht naar NL.info.r2b.fss@kiwa.com of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 088-9985100.

 

R2B_luchtdoorlatendheidsonderzoek_doorfan_test 650.jpg