12 september 2023

Kiwa R2B-partner Gerrit Enkelaar draagt PKVW-stokje over

Al sinds de introductie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), eind jaren negentig, voert Kiwa R2B hiervoor inspecties uit in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. In de regio Utrecht werd daarbij voor eindinspecties en certificering in de nieuwbouw regelmatig het pad gekruist met Gerrit Enkelaar, eerst als PKVW-adviseur bij de Veenendaalse politie, later als eigenaar van een zelfstandig adviesbureau. Vanaf januari volgend jaar stopt Enkelaar, na bijna een kwart eeuw actief te zijn geweest met het PKVW.

De samenwerking tussen Kiwa R2B en Gerrit Enkelaar startte rond de eeuwwisseling. Enkelaar werkte toen bij de politie in Veenendaal als PKVW-bouwplanadviseur. Vanuit die rol was er veel contact tussen Enkelaar en Kiwa R2B voor de eindinspecties en certificering in de nieuwbouw. In 2006 heeft Enkelaar na zijn politieperiode het adviesbureau ENKABO opgezet. Hier konden projectontwikkelaars, gemeenten en aannemers terecht voor advies over het PKVW voor nieuwbouwplannen.

Beste PKVW-project

Grote projecten die ENKABO samen met Kiwa R2B heeft gerealiseerd en onder certificaat zijn gebracht, zijn onder andere het bekende Enka-terrein in Ede en het grootschalige nieuwbouwproject Veenendaal- Oost, met ongeveer 3500 woningen. Na een positieve beoordeling van Kiwa R2B zijn enkele wijken in Veenendaal-Oost meerdere malen door PKVW-beheerder CCV uitgeroepen tot beste PKVW-project van het jaar. Een hele prestatie, omdat voor de diverse certificaten de hele nieuwbouwwijk aan een breed scala van eisen moet voldoen.

Vertrouwensband

Gerrit Enkelaar kijkt met veel plezier terug op zijn PKVW-carrière en zijn samenwerking met Kiwa R2B. ‘Bij inspecties en certificering in het kader van het PKVW zijn de onafhankelijke inspectie-instantie en het PKVW-adviesbureau elk verantwoordelijk voor hun eigen discipline. Het adviesbureau zorgt voor een goede advisering conform de eisen en de inspectie-instantie voor de eindcontrole. Het is dan erg belangrijk dat beide partijen weten hoe de ander zijn werk doet. Op die manier is er tussen mij en Kiwa R2B door de jaren heen een echte vertrouwensband ontstaan.’

Ins en outs

In de praktijk zorgt Enkelaar er, voordat een project gekeurd moest worden, namens de ontwikkelaar of aannemer voor dat de benodigde stukken, bijvoorbeeld tekeningen, toetslijst, attesten, lichtberekeningen, etc. bij Kiwa zijn. ‘Als er daarover nog vragen zijn, worden die opgelost voordat de inspectie plaatsvindt. Tijdens de inspectie ben ik ook altijd namens de opdrachtgever, aanwezig. Zeker ook omdat een ontwikkelaar of aannemer niet altijd bekend is met de ins en outs van het keurmerk.’

Project Heycop

Op dit moment werken Kiwa R2B en Enkelaar voor projectontwikkelaar Plegt-Vos samen bij een groot project in het centrum van Utrecht. Dit project, Heycop, behelst 416 woningen verdeeld over dertien gebouwen. ‘De oplevering vindt plaats in zes fasen. Tot nu toe heeft Kiwa R2B de eerste drie fasen geïnspecteerd en nog voor het eind van het jaar zal het project afgerond zijn met het certificaat Veilig Wooncomplex. De projectontwikkelaar heeft ENKABO in de arm genomen om het project nog vóór de bouw te toetsen en te begeleiden bij de oplevering voor het gedeelte Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook bij een ontwikkelaar is vertrouwen een belangrijk uitgangspunt.’

Na 23 jaar actief te zijn geweest met het PKVW, stopt Gerrit Enkelaar per 1 januari 2024 met zijn adviesbureau ENKABO. Lopende zaken zijn overgedragen aan Veiligheid Adviesbureau Verkerk (VAVerkerk) waar Marian Verkerk de scepter zwaait. ‘Eind van het jaar geef ik het stokje graag over aan Marian Verkerk. Ik wil Kiwa R2B graag bedanken voor de fantastische jaren van samenwerken en het vertrouwen.’

Vanuit Kiwa R2B bedanken wij Gerrit Enkelaar voor de goede samenwerking en de fijne jaren en wensen hem veel succes in zijn verdere toekomst!

DSC_1504.JPG
Foto: Gerrit Enkelaar

Kiwa en PKVW

Voor inspecties werkt Kiwa vaak nauw samen met erkende PKVW-adviseurs. Kiwa NCP is als enige certificatie-instelling bevoegd om bedrijven voor het PKVW te certificeren. De inspecties worden uitgevoerd door Kiwa R2B. Meer informatie over Kiwa en het PKVW: