21 juli 2022

Kiwa reikt certificaat brandveiligheid uit aan Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Met 250 bedden, 1400 medewerkers en 200 duizend bezoekers per jaar is brandveiligheid cruciaal voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Onlangs werd de brandmeldinstallatie in zijn geheel vervangen, terwijl het ziekenhuis volledig in bedrijf bleef. Een bijzonder project dat begin juli werd afgerond met certificering van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem door Kiwa R2B.

Installatiebedrijf Croonwolter&Dros verving tijdens de werkzaamheden de bestaande brandmeldinstallatie. Door gebruik te maken van tijdelijke draadloze melders, was gedurende de gehele vervanging de brandveiligheid gewaarborgd en was er minimale overlast voor de medewerkers en patiënten van het ziekenhuis. Op 6 juli kregen Cees van de Braak, Chester Thonhauser en Erik Menger van het Wilhelmina Ziekenhuis, in het bijzijn van René van den Berg van Croonwolter&Dros, het inspectiecertificaat brandbeveiliging uitgereikt door Kiwa R2B inspecteur Gerrit van der Linde en unitmanager Mark de Man.

Inspectiecertificaat
Volgens Gerrit van der Linde speelde de goede samenwerking tussen Croonwolter&Dros, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Kiwa R2B een belangrijke rol bij de succesvolle afronding van het project. ‘Hierdoor konden de werkzaamheden volgens planning en naar tevredenheid worden uitgevoerd, met als resultaat een inspectiecertificaat voor zowel het brandmeld- als het ontruimingsalarmsysteem. Bij Kiwa R2B zijn we er trots op dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de brandveiligheid van het ziekenhuis.’

Meer info
Meer informatie over Kiwa’s services op het gebied van inspectie brandveiligheid vindt u hier: Inspectie brandveiligheid

IMG_3376 small.jpg

Uitreiking van het certificaat. v.l.n.r.: Gerrit van der Linde, Cees van de Braak, Chester Thonhauzer, Erik Menger, René van den Berg, Mark de Man.