24 juli 2020

Kiwa test cyberveiligheid van consumentenelektronica met internetverbinding

In vrijwel elk huishouden zijn tegenwoordig meerdere smart devices te vinden. Denk hierbij aan een slimme Ring deurbel, een ip- camera, tv’s, rookmelders, fitness trackers en speelgoed. Vaak verzamelen, bewaren en verzenden deze apparaten gegevens van de gebruiker. Nog té vaak zijn deze apparaten standaard niet of onvoldoende beveiligd tegen hacks, datalekken, etc.

ETSI EN 303 645
Het Europees telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) heeft daarom de standaard ETSI EN 303 645 ontwikkeld. In de ETSI EN 303 645 hebben de deelnemers van het ETSI (fabrikanten, leveranciers van netwerkdiensten, overheden, telecomtoezichthouders en eindgebruikers) generieke, doelmatige eisen en best practices vastgelegd rondom cyberveiligheid en privacybescherming van consumentenelektronica met een internetverbinding.

De standaard ETSI EN 303 645 bevat richtlijnen voor de beveiliging van consumentenelektronica die deel uitmaakt van het Internet of Things (IoT).

In de ETSI EN 303 645 hebben de deelnemers van het ETSI (fabrikanten, leveranciers van netwerkdiensten, overheden, telecomtoezichthouders en eindgebruikers) generieke, doelmatige eisen en best practices vastgelegd rondom cyberveiligheid en privacybescherming van consumentenelektronica met een internetverbinding.

Toetsing door Kiwa
Kiwa kan vanaf nu ook consumer IoT producten volgens de ETSI 303 645 standaard testen. Kiwa test en toetst op basis van deze standaard of IoT-producten voldoende veilig zijn voor eindgebruikers.

Op onze pagina ETSI EN 303 645: beveiliging IoT consumentenelektronica leest u waar een toets uit bestaat. Dit traject levert een testrapport op.

Certificaat
Als het product aan de standaard voldoet, ontvangt de fabrikant een ETSI EN 303 645-certificaat. Hiermee kan hij aantonen dat het product voldoet aan de basiseisen op het gebied van IoT-veiligheid. Hiermee creëert een fabrikant niet alleen vertrouwen bij de (potentiële) gebruikers van zijn product, maar kan hij zich ook onderscheiden ten opzichte van andere fabrikanten.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over het ETSI EN 303 645 certificaat.

Heeft u na het lezen van onze website nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via onze locatie in Apeldoorn, Sabyne.van.Mourik@kiwa.com of +31 88 9983629.