6 februari 2023

NEN 2555 - Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’ is herzien. De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NEN en Federatie Veilig Nederland.

Het Bouwbesluit wijst NEN 2555 aan voor het correct toepassen van rookmelders in woonfuncties voor nieuwbouwhuizen en sinds 1 juli 2022 voor iedere woning in Nederland.
NEN 2555 is onder meer op de volgende punten aangepast:

  • Verbreding van de eisen naar bestaande bouw;
  • meer nadruk op het koppelen van rookmelders in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV);
  • verwijzing naar aanvullende vormen van alarmering gericht op onder meer doven en slechthorenden in lijn met onderzoek en aanbevelingen van TNO;
  • vereenvoudiging en verduidelijking van de projectie-eisen met het oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm;
  • toevoeging van veiligheidsaspecten; toevoeging van onderhoud, testen en levensduur.

Bron: www.nen.nl