16 maart 2022

Nieuw CCV-schema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Het nieuwe CCV-certificatieschema Installeren BMI-OAI 6.0 is gepubliceerd. Hierin zijn de certificatieschema's Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0 samengevoegd. Bovendien zijn de certificatieafspraken van de afgelopen jaren in het schema verwerkt. Het nieuwe schema gaat in per 15 juni 2022.

Het installatiewerk voor brandmeldinstallaties verschilt niet van het installatiewerk voor ontruimingsalarminstallaties. Het is dan ook een logische stap dat beide certificatieschema’s zijn samengevoegd. Het nieuwe schema BMI-OAI sluit goed aan bij de behoefte van de leveranciers van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en installatiebedrijven kunnen een grotere groep opdrachtgevers bedienen.

De wijzigingen
Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 6.0 van het certificatieschema:

 • Het certificatieschema BMI en het certificatieschema OAI zijn samengevoegd in één certificatieschema BMI en OAI;
 • De basis voor de jaarlijkse analyse van het functioneren van het kwaliteitssysteem is vereenvoudigd;
 • De eis van vermelding van de naam van de opdrachtgever op het attest is geschrapt;
 • Het certificatiemerk is aangepast. De lettercombinaties BMI en OAI zijn vervangen door INS;
 • De tekst over de productgerichte beoordeling in 4.5.2 is in lijn gebracht met de bepaling in 1.1.2 dat het installatiebedrijf al het installatiewerk onder certificatie levert. Alle leveringen van installatiewerk vallen onder toezicht van de certificatieinstelling;
 • Op het attest wordt aangegeven voor welk installatietype het installatiewerk is uitgevoerd;
 • Het attest mag digitaal ondertekend worden, de geldigheid dient herleidbaar te zijn;
 • Diverse definities zijn gewijzigd, toegevoegd of weggelaten;
 • Versies van de normen NEN 2535, NEN 2575 en NPR 2576 zijn vermeld;
 • Teksten zijn aangepast aan de certificatieafspraken;
 • Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige OAI en Deskundige Ontruimingsalarmtechniek zijn toegevoegd;
 • Het voorbeeld van het Attest Installatiewerk is aangepast;
 • Tekstuele en redactionele wijzigingen.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar het CCV-certificatieschema Installeren BMI-OAI 6.0.

Overgang voor reeds gecertificeerde Installateurs
Vanaf 15 juni 2022 voert Kiwa NCP de periodieke beoordelingen uit op basis van het nieuwe certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties (versie 6.0). Alle gecertificeerde bedrijven zijn eraan gehouden vanaf deze datum het nieuwe certificatieschema te volgen. Dit houdt in dat de installatiewerkzaamheden vanaf 15 juni 2022 dienen te voldoen aan het nieuwe schema. Na het positief afronden van de audit ontvangt het gecertificeerde bedrijf een certificaat op basis van het nieuwe schema. Als bij de audit tekortkomingen worden vastgesteld, gelden dezelfde criteria, termijnen en consequenties als bij het huidige certificatieschema.

Als bedrijf hoeft u geen keuze te maken. Het nieuwe schema kent geen onderscheid in toepassingsgebieden of verschillende typen ontruimingsalarminstallaties. De certificering op basis van dit nieuwe schema is voor het installeren van brandmeldinstallaties én ontruimingsalarminstallaties. Een bedrijf dat momenteel een certificering als installateur heeft voor enkel brandmeldinstallaties of ontruimingsalarminstallaties wordt door de overgangsregeling automatisch gecertificeerd voor het installeren van brandmeldinstallaties én ontruimingsalarminstallaties.

In uw kwaliteitsmanagementsysteem dient u rekening te houden met de mogelijkheid tot leveringen van installatiewerk voor zowel BMI als OAI en de verschillende typen OAI. Uit de leveringen van installatiewerk dient te blijken wat de leveringsomvang is.

De certificatieschema's Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0. vervallen op 15 december 2023.

Download
Het nieuwe certificatieschema is vanaf heden te downloaden via onze productpagina’s Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties en Certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties.

Direct downloaden kan hier: CCV-Certificatieschema Installeren BMI en OAI 6.0

Seminar ‘Implementatie nieuw certificatieschema Installeren BMI en OAI’
Speciaal voor dit nieuwe schema zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuw seminar ‘Implementatie nieuw certificatieschema Installeren BMI en OAI’. Dit seminar is gericht op de medewerkers van brandbeveiligingsbedrijven die betrokken zijn bij het installeren van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en/of instandhouding van het kwaliteitssysteem. In deze training wordt gekeken naar de verschillen tussen de oude schema’s Installeren BMI en OAI en het nieuwe certificatieschema Installeren BMI en OAI. Wat gaan we in de praktijk anders doen? Zodra het nieuwe seminar gereed is, informeren wij u hierover via onze website en via LinkedIn.

Bekijk hier onze trainingen: Trainingen Studiecentrum Kiwa FSS

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het nieuwe schema of de certificering van uw bedrijf, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com.