21 maart 2022

Nieuw Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties gepubliceerd

De verenigde professionals in noodverlichting (NVFN) heeft op 25 januari 2022 het nieuwe Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties gepubliceerd. Met dit certificatieschema wil de vereniging de kwaliteit van noodverlichtingssystemen – van ontwerp tot onderhoud – zoveel mogelijk garanderen.

In navolging van de REOB-regeling voor onderhoudsbedrijven van kleine blusmiddelen is de NVFN Erkenningsregeling ontstaan naar aanleiding van vragen uit de markt. Het Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van een noodverlichtingsinstallatie, het onderhoud noodverlichtingsarmaturen en het onderhoud aan centrale noodvoedingssystemen. Voor ieder deelgebied is er een afzonderlijke certificering. Kiwa NCP heeft een actieve rol gehad bij het tot stand komen van dit certificatieschema.

Op onze productpagina vindt u meer informatie over o.a. de deelgebieden: Certificering Noodverlichtingsinstallaties door Kiwa NCP.

Open voor alle bedrijven
Het Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties staat open voor alle bedrijven die actief zijn met het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodverlichtingsarmaturen en centrale noodvoedingssystemen. Daarbij kan het gaan om vluchtrouteverlichting, vluchtrouteaanduiding, anti-paniekverlichting of verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Om voor certificering in aanmerking te komen, dienen bedrijven aantoonbaar te voldoen aan de criteria uit het certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties. Denk hierbij o.a. aan eisen aan procedures m.b.t. kwalificaties van personeel en t.a.v. het primaire proces. Zodra de audit positief is afgerond volgt de certificering. Om de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf blijvend te kunnen waarborgen, zal na afgifte van het certificaat jaarlijks een periodieke beoordeling plaatsvinden.

BRL-K21019 Noodverlichting en vluchtwegindicatie komt te vervallen
Bedrijven die momenteel gecertificeerd zijn volgens het schema ‘K21019 Noodverlichting en vluchtweg indicatie’ zijn inmiddels geïnformeerd over de overgang naar het nieuwe Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties. Vanaf de ingangsdatum 18 januari 2022 voert Kiwa NCP de audits en inspecties bij deze bedrijven uit volgens het nieuwe certificatieschema. Deze bedrijven ontvangen een bedrijfscertificaat op basis van het nieuwe certificatieschema, zodra bij audit is vastgesteld dat aan de eisen van het nieuwe schema is voldaan. Het certificaat conform de BRL-K21019 vervalt per 31 december 2022.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de certificering van uw bedrijf op basis van dit schema, kijk dan op onze productpagina: Certificering Noodverlichtingsinstallaties door Kiwa NCP

Over NVFN – Beheerder van het certificatieschema

De NVFN is een samenwerkingsverband van toonaangevende Nederlandse professionals in noodverlichting. Voor de NVFN staat veiligheid voorop. De vereniging bevordert samenwerking en kennisdeling binnen de sector ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van noodverlichting en daarmee het vergroten van de veiligheid in noodsituaties.

Kijk voor meer informatie op de website: www.nvfn.nl