1 maart 2021

Nieuw gecertificeerde bedrijven februari 2021

Ook in februari 2021 heeft Kiwa NCP weer nieuwe certificaten verleend.

De nieuw gecertificeerde bedrijven hebben het initiële certificatieproces met positief resultaat doorlopen, zij voldoen daarmee aan de criteria om het behaalde certificaat in ontvangst te nemen.

Bedrijf Vestigingsplaats Certificering
Boefproof-inbraakpreventie Monster

PKVW-Bedrijf
PKVW-Adviseur

Ditronics B.V. Goes OAI Onderhouden van Ontruimingsalarminstallaties
Honeywell Building Solutions  Apeldoorn OAI Onderhouden van Ontruimingsalarminstallaties
Toepassingsgebied B, type B en Attentiepanelen
Schipper Security B.V.  Veenendaal EN50518 Alarm Receiving Centre (ARC) for Video Surveillance Systems (VSS) for security
applications
Veiligheid Adviesbureau Verkerk Neede PKVW-Bedrijf
PKVW-Adviseur

Voor een volledig overzicht van de gecertificeerde bedrijven verwijzen wij u naar de zoekmachine op onze website: Gecertificeerde bedrijven.