5 april 2022

Nieuw schema K21049 voor de integratie van verschillende beveiligingssystemen

Beveiligingssystemen kom je in vrijwel ieder pand wel tegen. Denk aan brandmeldinstallaties, inbraakbeveiliging of bijvoorbeeld toegangscontrolesystemen. Deze verschillende beveiligingssystemen zorgen ervoor dat de veiligheid van het gebouw, de goederen en de in het pand verblijvende personen, verhoogd wordt. Ieder systeem heeft zijn eigen werking en is gebaseerd op vastgelegde normen. Steeds vaker worden in panden meerdere typen systemen geïnstalleerd en/of gecombineerd. Het Beoordelingsschema K21049 Integrated Security Alarm Solutions richt zich dan ook op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.

De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde beveiligingssystemen. Dit schema richt zich met name op de hoog-risico objecten, denk hierbij aan gevangenissen, banken, rechtbanken en musea.

De structuur van dit schema zorgt voor een naadloze aansluiting van beoordelingen tussen de verschillende deelgebieden. Het TIC-schema is internationaal toepasbaar. Wanneer in landen aanvullende eisen worden gesteld, zoals kwalificaties van medewerkers, worden deze eisen als een aanvulling meegenomen in het beoordelingstraject.

Certificatiemogelijkheden en scopes

Dit schema heeft een modulestructuur voor geïntegreerde alarmsystemen op basis van internationale standaarden. Deze modulestructuur maakt het mogelijk om fabrikanten en leveranciers te certificeren voor één of meerdere activiteiten (productie, ontwerp, installatie en/of onderhoud) per één of meer typen systemen. Op basis van dit schema zijn de volgende specifieke scopes mogelijk:

A. Inbraak- en overvalalarmsystemen (I&HAS)
B. Videobewakingssystemen (VSS)
C. Alarmtransmissiesystemen (ATS)
D. Elektronische toegangscontrolesystemen (EACS)
E. Inbraakdetectiesystemen voor ICT (IDPS)
F. Sociale Alarmsystemen (SAS)
G. Branddetectie- en ontruimingssystemen (FD&ES)
H. Gasdetectiesystemen (GDS)

De bedrijfscertificering op basis van dit schema is een waardevolle aanvulling voor die bedrijven die zich richten op de integratie van meerdere typen systemen binnen hoog-risico objecten.

Meer informatie

Meer over het beoordelingsschema K21049 kunt u lezen op de productpagina K21049-01 Integrated Security Alarm Solutions. U kunt hier ook het schema K21049-01 Integrated Security Alarm Solutions downloaden (pdf). U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Stefan Spaak (stefan.spaak@kiwa.com of +31620290447).