20 juli 2022

Nieuwe accreditatie Testlab voor sprinkler behaald

In het kader van een aanvraag voor scope uitbreiding voerde de Raad voor Accreditatie (RvA) bij Kiwa FSS een uitbreidingsonderzoek uit voor de accreditatie van ons Testlab voor het testen van sprinklers volgens de VdS 2091. Dit onderzoek werd uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de accreditatienorm EN ISO/IEC 17025:2017. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de RvA de accreditatie uitgebreid. Dit betekent dat we voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan het behalen van de accreditatie. Een bijzonder goed resultaat waar we trots op zijn!

Sinds 2019 hebben we ons eigen testlaboratorium in Zaltbommel. In dit testlab testen wij de betrouwbaarheid van sprinklers op basis van de testmethoden uit de ISO 6182 en de norm NEN-EN 12259. Hiervoor hebben we in 2021 onze accreditatie verworven. Kwaliteit en continu verbeteren staat bij ons altijd hoog in het vaandel. Dat is ook de reden dat we het testen van sprinklers volgens VdS 2091 eveneens onder accreditatie wilden brengen. Bij testen volgens VdS 2091 worden testresultaten beoordeeld tegen criteria voor ‘oude’ sprinklers. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of vervolgacties nodig zijn om de goede werking van de sprinklerinstallatie te borgen.

EN ISO/IEC 17025:2017
Tijdens de audits controleert de RvA of het laboratorium en de meetinstelling voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor testlaboratoria.

De RvA had al vastgesteld dat het testen van sprinklers tegen de EN 12259-1 en ISO 6182-1 voor de beproevingen op aanspreektemperatuur, functionaliteit en K-factor van sprinklers voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025. Met het uitbreidingsonderzoek heeft de RvA ook vastgesteld dat de testen en classificatie van testresultaten volgens VdS 2091, voldoen aan de accreditatie eisen.

RvA geaccrediteerd
De RvA accreditatie bestaat uit een algemeen NEN-EN-ISO/IEC 17025 certificaat en een lijst met RvA geaccrediteerde proeven of metingen. Voor Kiwa FSS Testing omvat het geaccrediteerde werkgebied de geaccrediteerde beproevingen zoals vermeld op onder verrichting nr. 32, 40, 41, 52 en h. op de scope L248 van Kiwa Nederland B.V. Alleen op rapporten van beproevingen of metingen die onder RvA accreditatie zijn uitgevoerd mag het RvA accreditatiemerk gebruikt worden.

“Het RvA accreditatiemerk is voor onze klanten de garantie voor een gerechtvaardigd vertrouwen in het resultaat van de beproeving of meting. We zijn er dan ook trots op dat we ook deze uitbreiding van onze accreditatie hebben behaald“, aldus Wim van Bijsterveldt, Manager Business Sector Fire Safety & Security.

Lijst met RvA geaccrediteerde proeven:
De lijst met geaccrediteerde proeven kunt u downloaden van de website van de RvA: L248 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Meer informatie:
Wilt u meer weten over het testen van sprinklers? Kijk dan op onze productpagina Kiwa FSS Testlab.

Heeft u hierna nog vragen of heeft u vragen over onze accreditatie, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.testlab.fss@kiwa.com.