4 augustus 2020

Nieuwe BORG-Certificatieschema’s gepubliceerd

Op 3 augustus 2020 heeft het CCV de nieuwe BORG-Certificatieschema's gepubliceerd.

Het BORG-schema is opgesplitst in 2 certificatieschema's:

  • CCV-Certificatieschema BORG B
    Productcertificaat voor het leveren van Bouwkundige inbraakbeveiliging
  • CCV-Certificatieschema BORG E
    Productcertificaat voor het leveren van alarminstallaties

Voor de uitvoering van beide schema’s wordt, zoals u gewend bent, gebruik gemaakt van de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI) 2.0.

Wat is er gewijzigd?
Naast de splitsing van het schema naar 2 certificatieschema’s, zijn onder andere de volgende onderwerpen gewijzigd:

  • Waar voorheen risicoklasse 3 werd vereist voor het eigen bedrijfsgebouw, zijn er in de nieuwe schema's eisen opgesteld aan de opslag en de toegang tot de digitale dossiers;
  • Leerling monteurs werken onder toezicht van een mentor;
  • Opleverbewijzen kunnen binnen de nieuwe BORG-schema's niet meer afgegeven worden;
  • Steekproef inspecties worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid projecten.

Overgangsregeling
De CCV certificatieschema's BORG-B en BORG-E gaan in op 1 januari 2021 en zijn vanaf die datum verplicht. Vanaf deze datum zal Kiwa NCP de initiële en periodieke beoordelingen uitvoeren op basis van de nieuwe schema's. Voor periodieke beoordelingen geldt dat het huidige certificaat omgezet zal worden naar het nieuwe schema zodra de beoordeling positief is afgerond.

Het Certificatieschema BORG 2005-2 (+A1+C1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) vervalt op 01 januari 2022. Na deze datum kan Kiwa NCP geen certificatiebesluit meer nemen op basis van deze versie.

Voor de volledige overgangsregeling verwijzen wij u naar paragraaf 1.5 in de certificatieschema's.

Meer informatie
Vanaf nu kunt u de schema’s BORG-E en BORG-B downloaden van onze productpagina BORG.

Heeft u na het lezen van de schema’s nog vragen, neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com.