2 september 2021

Nieuwe CCV-schema’s Onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de verbeterde certificatieschema’s voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe versies is 1 januari 2022, maar onderhoudsbedrijven en certificatie-instellingen mogen al direct met de nieuwe versies aan de slag.

Kwaliteit conform de norm
De certificatieschema's Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) 6.0 en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 5.0 zijn afgestemd op de Nederlandse normen voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (NEN 2654-1 en NEN 2654-2). Met een onderhoudscertificaat van het CCV-keurmerk weten gebouwgebruikers zeker dat het onderhoud volgens de regels is uitgevoerd en dat de installatie in de staat verkeert zoals bij oplevering. In de schema's wordt duidelijk vermeld welke informatie het onderhoudsbedrijf nodig heeft om goed onderhoud uit te voeren en om de nominale staat van de installatie te kunnen bepalen. Voor het Rapport van Onderhoud verwijzen de schema's naar de modellen in de NEN-normen. Waar mogelijk zijn de eisen aan het onderhoudsbedrijf
geoptimaliseerd. Kwalificatie van medewerkers is eenvoudiger, evenals de evaluatie van het kwaliteitssysteem. De certificatieschema's sluiten goed aan op de praktijk van gebouwgebruikers en onderhoudsbedrijven.

Eenvoudige informatie voor gebouwgebruikers
Er is een apart document met informatie voor gebouwgebruikers over onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Hierin staat wat opdrachtgevers aan een onderhoudscertificaat hebben en wat ze voor hun brandbeveiliging zelf in de gaten moeten houden. Het stroomschema in het document maakt het onderhoudsproces inzichtelijk. Deze informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers vertegenwoordigd door Brancheorganisatie in de Zorg en Koninklijke Horeca Nederland.

Gebouwgebruikers vinden CCV-keurmerk voor onderhoud belangrijk
Onderzoek uit 2020 laat zien dat ruim driekwart van de gebouwgebruikers het CCV-keurmerk voor onderhoud van de brandmeldinstallatie (zeer) belangrijk vindt. De belangrijkste reden hiervoor is zekerheid dat de installatie op cruciale momenten werkt. Opdrachtgevers beoordelen onderhoud met het CCV-keurmerk gemiddeld met een 8,2. Met de verbeterde certificatieschema's voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties speelt het CCV in op de behoefte aan kwaliteit.

Breed draagvlak
Aan de ontwikkeling van de nieuwe certificatieschema's voor onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties werkten een groot aantal partijen mee. Zo is er een breed draagvlak gecreëerd voor de nieuwe schema's. De schema’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met:

 • Brancheorganisatie in de Zorg (BoZ)
 • Brandveilig Bouwen Nederland
 • Brandweer Nederland
 • Federatie Veilig Nederland
 • Koninklijke Horeca Nederland/Recron
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • NL-ingenieurs
 • Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi)
 • Techniek Nederland
 • Verbond van Verzekeraars
 • Inspectie-instellingen
 • Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VvBA)

Wijzigingen
In nieuwe schema's zijn eisen en uitgangspunten gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van de schema's. Deze wijzigingen hebben betrekking op:

 • Verduidelijking m.b.t. certificering van de onderhoudsdienst en nominale staat van de installatie;
 • Bepaling van de uitgangskwaliteit van een te onderhouden installatie;
 • Goed- en afkeurcriteria bij beoordeling van projectie;
 • Gebruik Rapport van Onderhoud volgens NEN2654 voorzien van het certificatiemerk.

De audit door Kiwa NCP
Werken volgens de nieuwe certificatieschema’s is toegestaan vanaf publicatiedatum. De beoordelingen tegen de eisen van de nieuwe schema's worden door Kiwa NCP echter pas vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd. Tot die tijd voeren wij de beoordelingen uit op basis van het certificatieschema Onderhoud BMI versie 5.0 en het certificatieschema Onderhoud OAI versie 4.0. Dit geeft alle partijen de gelegenheid de nieuwe schema’s te implementeren in hun processen en medewerkers te instrueren over de wijzigingen.

Trainingen
Om de gewijzigde schema's goed te implementeren in uw kwaliteitssysteem bieden wij diverse trainingen aan. De nieuwe certificatieschema’s Onderhoud BMI en OAI zijn inmiddels verwerkt in de trainingen die u bij ons kunt volgen. Onderstaande training wordt gegeven op basis van de nieuwste versie van de schema’s:

Wilt u meer informatie over deze trainingen of wilt u direct aanmelden? Klik dan op bovenstaande link.

Training nieuwe certificatieschema’s Onderhoud BMI en OAI
Momenteel zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe training. Tijdens deze training gaan wij specifiek in op de verschillen tussen de oudere versie van de certificatieschema’s en de nieuwe versie.

De exacte data zijn nog niet bekend, maar zeker is dat deze in Q4 van 2021 en Q1 van 2022 plaatsvinden. Zodra meer informatie bekend is zullen wij dit met u communiceren via onze website, nieuwsbrief en LinkedIn. Aangezien dit een training betreft die wij tijdelijke aanbieden, raden wij u aan om onze nieuwsbrief, website en LinkedIn goed in de gaten te houden.

Downloads:
Beide nieuwe schema's zijn inmiddels te downloaden van onze website. 

Direct downloaden kan hier:

Vragen:
Heeft u vragen over de nieuwe Certificatieschema's Onderhoud BMI / OAI? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com