23 juni 2023

Nieuwe certificatieafspraken BORG-schema's gepubliceerd

De Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie heeft op 15 juni 2023 positief advies gegeven over drie nieuwe certificatie-afspraken voor BORG. Zo worden safes en kluizen toegevoegd als compartimenterende en meeneembeperkende maatregel aan BORG-B en BORG-E. Dit biedt de mogelijkheid om BORG-certificaten af te geven met minder zware bouwkundige maatregelen.

  • 2023-07 Inbraakwerende kast (safe en/of kluis)
    Dankzij deze certificatie-afspraak kunnen inbraakwerende kasten zoals omschreven in paragraaf 4.2 van de VRKI 2.0 versie 2023 deel uit maken van een BORG-certificaat.
  • 2023-08 Kwalificaties bouwkundige beveiliging
    Een TBMB’er is bouwkundig gekwalificeerd voor alle activiteiten binnen BORG. Deze certificatie-afspraak zorgt ervoor dat een TBMB’er naast ontwerp en realisatie ook de oplevering mag uitvoeren.
  • 2023-09 Opslag papieren dossiers
    De opslag van papieren dossiers kan middels een goede compartimenterende- of meeneembeperkende maatregel. Het is dankzij deze certificatieafspraak ook mogelijk een minder hoge compartimenterende maatregel te combineren met een bouwkundige- en elektronische maatregel.

Wat zijn Certificatieafspraken?

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s BORG-B en BORG-E komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt. Daardoor kunnen verschillen in beoordeling ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Deze onduidelijkheden worden verhelderd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

Downloaden

De certificatieafspraken zijn vanaf heden te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging.

Direct downloaden kan hier:
2023-07 Inbraakwerende kast (safe en/of kluis)
2023-08 Kwalificaties bouwkundige beveiliging
2023-09 Opslag papieren dossiers