5 mei 2022

Nieuwe interpretatiebesluiten sprinklerbeveiliging

Voor ontwerp en aanleg van sprinklerinstallaties heeft het CCV-deskundigenpanel VBB-systemen eind maart 2022 verduidelijkende interpretaties vastgesteld. Die gaan over de te hanteren brandklassen van bouwmaterialen en over de berekening van de minimale watervoorraad.

2022-01 Verhouding Nederlandse brandklassen met NFPA
Interpretatiebesluit 2022-01 Verhouding Nederlandse brandklassen met NFPA is de opvolger van interpretatiebesluit 2017-04. Sinds publicatie daarvan is de Europese normering het testen van materiaalgedrag van kabels bij brand aangepast en opgenomen in het Bouwbesluit. Daarom is de tekst vernieuwd.

Download: Interpretatiebesluit 2022-01 Verhouding Nederlandse brandklassen met NFPA

2022-02 Minimale watervoorraad
Interpretatiebesluit 2022-02 Minimale watervoorraad gaat over het berekenen van de minimale watervoorraad die nodig is voor het behalen van de vereiste sproeiduur. De interpretatie geldt algemeen voor de normen NEN-EN12845+NERN 1073, NFPAS, FM en VdS.

Download: Interpretatiebesluit 2022-02 Minimale watervoorraad

Sprinklerinstallateurs kunnen de interpretaties toepassen bij het ontwerpen en leveren van sprinklerinstallaties.