14 december 2020

Nieuwe versie BRL K21024 voor Bouwplaatsbeveiliging

De nieuwe BRL K21024 voor Bouwplaatsbeveiliging is recent van kracht gegaan. De ‘BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites’ omschrijft de procesgang om te komen tot tijdelijke Beveiligingssystemen op bouwplaatsen en terreinen die voldoen aan de eisen uit deze BRL en de aanvullende wensen van de afnemer en verzekeraar.

Vanuit de ervaringen die opgedaan zijn bij de toepassing van de BRL bleek er behoefte aan uitbreiding van de scope te zijn. Ook de gewijzigde RPBR is meegenomen in deze nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De naam van het schema is gewijzigd naar: BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites;
  • Scope 2 en scope 3 zijn nieuw toegevoegd aan het schema;
  • In scoop 1 is de wijziging van de RPBR opgenomen in de kwalificaties. Bij de toepassing van camerasystemen is het diploma Projecteringsdeskundige VSS verplicht.

De toevoeging van scope 2 en 3:
Versie 2 van het schema kende één scope; de toepassing van elektronische beveiligingssystemen op bouwplaatsen. In versie 3 van het schema zijn twee scopes toegevoegd.

Versie 3 van de BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites kent de volgende scopes:

Scope 1 Scope 2 Scope 3
Leveren en onderhouden van tijdelijke elektronische beveiligingssystemen voor bouwplaatsen en terreinen Leveren en onderhouden van tijdelijke toegangs-controlesystemen voor bouwplaatsen en terreinen Leveren en onderhouden van tijdelijke brandmeld- en/of ontruimingsystemen voor bouwplaatsen en terreinen

Overgangstermijn:
De BRL K21024 Security and Safety of Construction Sites voor Bouwplaatsbeveiliging is formeel van kracht gegaan in september 2020 en kent een overgangstermijn van 1 jaar. Hierna is het niet meer mogelijk om gecertificeerd te zijn volgens versie 2 van het schema.

Meer informatie:
Heeft u vragen naar aanleiding van de wijzigingen in de BRL of wilt u een offerte aanvragen, neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com of telefonisch op 088-9985100.