23 april 2020

Norm NEN-EN 16925 voor sprinklerinstallaties in woningen vertaald in het Nederlands

Op 20 april 2020 heeft NEN de in het Nederlands vertaalde versie van de norm NEN-EN 16925 gepubliceerd. In Nederland wordt voor het ontwerpen van sprinklerinstallaties doorgaans gebruikgemaakt van NEN-EN 12845+NEN 1073. Voor het ontwerpen van een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving, is er de specifieke norm NEN-EN 16925 ‘Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Deze norm is nu vertaald in het Nederlands.

De doelstelling van de sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is om bij brand een situatie te creëren waarin de overlevingskansen en vluchtmogelijkheden toenemen. NEN-EN 16925 is in Nederland te gebruiken in woongebouwen tot een hoogte van zeventig meter.
Nationale bijlage bij Europese norm

Met deze Europese norm, aangevuld met een Nederlandse specificatie, wordt invulling gegeven aan de toenemende behoefte de woonomgeving van sprinklers te voorzien. De Nederlandse specificatie is in dit document als nationale bijlage (NB) geconsolideerd met de Nederlandse vertaling van EN 16925:2018. Deze Europese norm is bedoeld de Nederlandse NEN 2077, 'Vaste brandblusinstallaties – Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud', uit 2014 te gaan vervangen.