4 april 2023

Norm overdrukinstallaties herzien

De praktijkrichtlijn NPR 6095-2:2012 ‘Brandveiligheid van gebouwen -Richtlijn voor het voor het ontwerpen en installeren van overdruksystemen’ is herzien. De richtlijn is nu opgewaardeerd tot norm: Het beoordelen van het ontwerpen, installeren en testen van overdrukinstallaties.

Overdruksystemen houden vluchtroutes vrij van rook. Dergelijke systemen dragen bij aan een veilige ontvluchting. Een overdrukinstallatie vormt daarmee onderdeel van het brandveiligheidsstelsel. Het huidige toepassingsgebied van de NPR 6095-2 beperkt zich tot een gebouwhoogte van 50 meter. Veel nieuwbouwprojecten overschrijden deze hoogte van 50 meter ruimschoots. Nieuwe technieken, die actieve overdruksystemen mogelijk maken voor hoogbouw hoger dan 50 meter, maken het gewenst om het toepassingsgebied daarmee in lijn te gaan brengen.

Ontwerp NEN 6095-2

Het normontwerp geeft richtlijnen om overdruksystemen op de juiste wijze te berekenen en te ontwerpen. Ook kunnen de installatietechnische voorwaarden en de installatie zelf worden beoordeeld met dit normontwerp.

In het normontwerp wordt ook aansluiting gezocht met de Europese normen, die binnen (o.a.) CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components, worden opgesteld.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 juli 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Bron: het originele bericht is te vinden op de website van NEN