4 juni 2021

Norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties herzien

Op 2 juni 2021 heeft NEN een persbericht gepubliceerd inzake de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. Binnen deze herziening is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ geïntegreerd. Kiwa R2B is actief betrokken geweest bij de herziening van NEN6093 en NPR6095-1 t.b.v. RWA-installaties.

De titel van NEN 6093 is daarmee aangepast in ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits-, ontwerpeisen’.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in dit normontwerp zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond.
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

NEN geeft de belanghebbende partijen tot 1 september 2021 de tijd om online commentaar op dit ontwerp in te dienen.

Volledige persbericht
Lees het volledige persbericht op de website van NEN.

Meer informatie

Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via 088-9985100 of via NL.info.r2b.fss@kiwa.com.