2 december 2021

NTA voor markering brandblussers voor lithium-accubranden gepubliceerd

Brand in oplaadbare accu’s op basis van lithiumchemie is moeilijk te blussen met de huidige blusmiddelen. Slechts enkele blussers zijn hiervoor geschikt. De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133 bevat eisen voor deze lithium-accublussers. Alleen blussers die aan deze eisen voldoen mogen de NTA 8133 markering gebruiken.

De eisen voor NTA 8133 ‘Draagbare blustoestellen – Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en marketing voor geschiktheid voor het blussen van lithium-accubranden’ zijn opgesteld door een werkgroep waarin een keuringsinstituut, fabrikanten en andere deskundigen hebben deelgenomen. Er zijn een groot aantal tests uitgevoerd om de juiste testprocedure te bepalen. Vooral de testopstelling bleek lastig.

Specifiek risico
Het brandverloop van een Li-ion batterij is niet te vergelijken met het verloop van een normale vaste stof-, vloeistof- of gasbrand. Daarom zijn de bestaande testprotocollen in de algemene norm voor draagbare blusapparatuur, NEN-EN 3-7+A1:2007, niet bruikbaar om de geschiktheid van een blusstof voor dit specifieke risico aan te tonen.

Beperkt vermogen
NTA 8133 is de eerste publicatie die gaat over accu's met beperkt vermogen tot 600 Wh. Denk hierbij aan:

  • draagbare elektronica (smartphones, laptops);
  • elektrisch handgereedschap en huishoudelijke apparaten;
  • draagbare medische apparatuur;
  • speelgoed en radiografisch bestuurbare objecten;
  • drones;
  • fietsen.

NTA 8133 wordt na drie jaar geëvalueerd, waarna deze mogelijk doorontwikkeld wordt naar een Europese norm. Grotere vermogens volgen in een later stadium.

Test voor Lithium Accublussers door Kiwa NCP
Voorheen was er geen objectieve norm om lithium-accublussers te testen. Met de komst van de NTA 8133 voor lithium-accublussers kunnen deze testen vanaf heden door Kiwa NCP uitgevoerd worden. 

Wilt u hier meer informatie over of wilt u direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com of telefonisch op 088-9985100.

Bron: NEN