8 oktober 2018

Onderzoek CCV: 70% waterreservoirs sprinklerinstallaties is in goede staat

Op 1 oktober 2018 publiceerde het CCV het onderzoeksrapport inventarisatie onderhoud geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties.

Uit het onderzoek blijkt dat circa 70% van de ongeveer 2.000 geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties in Nederland in goede staat verkeert. Bij ten minste 600 van de 2.000 waterreservoirs lijkt sprake te zijn van achterstallig onderhoud. Terwijl bij 10% (in absolute aantallen ongeveer 200) het onderhoud zodanig is dat het waterreservoir in feite moet worden vervangen.

Het verkennend HBO-afstudeeronderzoek werd op verzoek van het CCV uitgevoerd door Melvin Brinkhuis, student Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in Breda.

Het Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV is inmiddels met de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag gegaan.