3 juni 2024

Opstellen Programma van eisen brandveiligheid is specialistenwerk

Voorafgaand aan de aanleg van een brandbeveiligingsinstallatie worden de eisen en installatietechnische uitgangspunten in kaart gebracht en vastgelegd in een basisontwerp/Programma van Eisen (PvE). Met de komst van de het Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL) per 1 januari 2024 is de vraag naar kennis op dit gebied toegenomen. Technische eisen voor onder meer de sturingen zijn complexer geworden, technische ontwikkelingen gaan razendsnel en installaties worden steeds intelligenter. Het opstellen van een Programma van Eisen is dan ook meer dan ooit een taak voor specialisten.

In een Programma van Eisen (PvE) of basisontwerp zijn de minimale wettelijke eisen opgenomen die voortkomen uit het Besluit bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de eisen van verzekeraars, brandweer en andere betrokken partijen. Daarnaast is een inventarisatie van de risico’s opgenomen en bevat een programma van eisen of basisontwerp een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan een installatie moet voldoen. Het document vormt de basis voor het ontwerp van de brandveiligheidsinstallatie.

K21027-certificaat

Om een PvE of basisontwerp op te stellen is de juiste kennis nodig. Vanuit wet- en regelgeving is de opdrachtgever primair verantwoordelijk voor het opstellen van Programma van Eisen, maar deze beschikt lang niet altijd over de kennis die hiervoor nodig is. Daarom wordt het opstellen van het PvE vaak uitbesteed aan brandbeveiligingsbedrijven. Hoe weet een opdrachtgever of eindgebruiker welke partij de juiste kennis heeft? Het certificeringsschema K21027 Basisontwerp Opsteller biedt hier uitkomst. Met K21027-certificaat kunnen brandbeveiligingsexperts hun opdrachtgever laten zien dat ze beschikken over de juiste kennis.

Uitgangspuntendocument, PvE of basisontwerp?

In de brandveiligheidsmarkt worden verschillende termen gebruikt voor de verschillende systemen: Programma van Eisen, uitgangspuntendocument (UPD) en basisontwerp. Alle deze documenten dienen hetzelfde doel en bevatten de uitgangspunten en doelstellingen betreffende de brandveiligheidsvoorziening. Het certificatieschema K21027 Basisontwerp Opsteller omschrijft de criteria voor bedrijven die gecertificeerd willen zijn voor het opstellen van een PvE, UPD of basisontwerp. De BRL K21027 kent 14 deelgebieden. Bedrijven kunnen voor één of meerdere van de deze deelgebieden worden gecertificeerd:

 • Deelgebied 1. PvE Installatietechnische voorzieningen
 • Deelgebied 1.1 Basis Ontwerp Brandmeldinstallatie
 • Deelgebied 1.2 Basis Ontwerp Ontruimingsalarminstallatie
 • Deelgebied 1.3 Basis Ontwerp Rookbeheersingsinstallatie
 • Deelgebied 1.4 Basis Ontwerp Sprinklerinstallatie
 • Deelgebied 1.5 Basis Ontwerp Watermistinstallatie
 • Deelgebied 1.6 Basis Ontwerp Blusgasinstallatie
 • Deelgebied 1.7 Basis Ontwerp Aerosol brandblusinstallatie
 • Deelgebied 1.8 Basis Ontwerp Zuurstofreductieinstallatie
 • Deelgebied 1.9 Basis Ontwerp Brandweerlift
 • Deelgebied 1.10 Basis Ontwerp Droge blusleiding
 • Deelgebied 1.11 Basis Ontwerp Bluswatervoorzieningen
 • Deelgebied 1.12 Basis Ontwerp Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Deelgebied 1.13 Basis Ontwerp Brandslanghaspel
 • Deelgebied 1.14 Basis Ontwerp Blustoestellen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de certificering volgens dit schema, kijk dan eens op onze productpagina BRL-K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller. Direct een offerte aanvragen kan hier: Vraag offerte K21027 Basisontwerp Opsteller aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 088-9985100 of NL.info.fss@kiwa.com.

 

 

Certificering K21027 Basisontwerp Opsteller

Het certificatieschema K21027 Erkend Basisontwerp Opsteller is bedoeld voor het opstellen van installatietechnische uitgangspunten op het gebied van brandveiligheid. Een gecertificeerd bedrijf beschikt aantoonbaar over de kennis die nodig is voor het opstellen van een PvE. Hierdoor kan een opdrachtgever de zorg voor het opstellen van een PvE met een gerust hart aan een gecertificeerd bedrijf overlaten.

Houdt u zich als professional bezig met het opstellen van Programma’s van Eisen / Basisontwerpen, dan is een certificering volgens de het schema K21027 Basisontwerp een absolute meerwaarde voor uw bedrijf.