4 juli 2023

Overgang naar nieuwe Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties

Begin 2022 is het nieuwe Certificatieschema noodverlichtingsinstallaties gepubliceerd door NVFN. Dit schema is de opvolger van de Kiwa-BRL K21019 Noodverlichting & Vluchtwegindicatie dat per 31 december 2022 is ingetrokken. Inmiddels zijn al diverse bedrijven gecertificeerd. Hieronder zetten we de belangrijkste informatie op een rijtje.

Alle bedrijven die gecertificeerd waren op basis van de K21019 Noodverlichting & Vluchtwegindicatie zijn vorig jaar geïnformeerd over het nieuwe Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties en de mogelijkheid om over te stappen naar het nieuwe schema. Inmiddels zijn alle bedrijven die de overstap naar het nieuwe schema wilden maken gecertificeerd op basis van het nieuwe certificatieschema. Naast de overgestapte bedrijven hebben ook een aantal nieuwe bedrijven de audit met positief resultaat doorlopen.

Beëindiging BRL K21019 Noodverlichting en vluchtwegindicatie

De BRL K21019 is gestopt per 31 december 2022. Hiermee zijn alle bedrijfscertificaten die afgegeven zijn op basis van deze BRL geëindigd. Ook het Kiwa beeldmerk voor de BRL K21019 is hiermee vervallen. Alle uitingen en verwijzingen naar deze BRL zijn niet meer geldig.

Diploma Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen verplicht

Per 1 januari 2023 geldt dat monteurs die gekwalificeerd zijn na 31 december 2022 moeten beschikken over het diploma Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen. Monteurs met een kwalificatie van voor deze datum én die in bezit zijn van een certificaat of bewijs van competentie in relatie tot ISSO-79, blijven gekwalificeerd mits ze de bijscholing volgen.

Training Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting

Kiwa biedt de training Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting aan. De training duurt in totaal drie dagen met op de vierde dag het examen. In deze praktische training gaat de trainer Jørgen Dohmen, samen met de deelnemers, in op de inspectie en het onderhoud van decentrale noodverlichting en het bouwen van een noodverlichting-installatie in een werkplaats of kantooromgeving. Deelnemers doen de benodigde kennis en vaardigheden op om de jaarlijkse controle van decentrale noodverlichtingsarmaturen uit te voeren, onderhoudswerkzaamheden te verrichten en noodverlichtings-installaties te bouwen.

Klik hier voor meer informatie over de Training: Training Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting.

Trainer Jørgen Dohmen heeft passie voor zijn vak, lees hier een interview met Jorgen over deze training: ‘Als je niet blijft leren, raak je achterop’ .

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Certificatieschema Noodverlichtingsinstallaties of over de certificering van uw bedrijf op basis van dit schema? Kijk dan eens op onze productpagina Noodverlichtingsinstallaties Certificering door Kiwa NCP.

Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact op met schemamanager Jørgen Dohmen, jorgen.dohmen@kiwa.com.