1 maart 2019

Overgangstermijnen VRKI 2.0 versie 2019

Zoals u weet is in december 2019 de nieuwe VRKI 2.0 2019 gepubliceerd. Gebleken is dat er onduidelijkheid was over de overgangstermijnen betreffende de VRKI 2.0 2019.

De Certificatie-Instellingen hebben het CCV verzocht om een duidelijke uitspraak te doen inzake deze overgangstermijnen. 

Om meer duidelijkheid te scheppen in de markt over hoe om te gaan met de overgangstermijn betreffende de VRKI 2.0 2019 heeft het CCV een brief gepubliceerd. 

De belangrijkste punten uit de brief leest u hieronder:

  • Op 1 april 2019 komen alle versies van de VRKI te vervallen. De VRKI 2.0, versie 2019 moet worden gebruikt; 
  • Maatgevend voor het gebruik van de juiste versie van de VRKI is de datum die op het beveiligingsplan vermeld wordt;
  • Het CCV adviseert per direct te stoppen met offreren op bais van de oudere versies van de VRKI als een project niet vóór 1 april 2019 kan worden afgerond; 
  • Elke 5 jaar moet er opnieuw een risicoanalyse worden gemaakt, waarbij de op dat moment vigerende VRKI gebruikt wordt. Nagegaan moet worden of de aanwezige beveiligingsmaatregelen nog passend zijn bij het risico, waar nodig moet de beveiliging aangepast worden. Hierna kan een nieuw certificaat (of opleveringsbewijs) opgesteld worden. 

Klik hier om de CCV brief 'Overgangstermijn VKRI 2.0 2019' direct te downloaden.