12 juli 2021

Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Bij de publicatie in 2016 van NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering’ is aangegeven dat de verstekwaarden na 01-01-2020 voor nieuw te bouwen, of geheel te vernieuwen gebouwen, niet langer mogen worden gebruikt.

Herziening NEN 6079
Inmiddels is in 2018 de herziening van NEN 6079+C1:2016 nl gestart. Om die reden heeft de normcommissie ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’ besloten de geldigheid van de verstekwaarden tot aan het moment van publicatie van de nieuwe norm te verlengen.

Bron: NEN

Lees het gehele bericht op nen.nl