8 oktober 2018

Publicatie concept-Technisch Bulletin 81 Mengen van zwaarschuimconcentraten voor commentaar

Het CCV heeft per 1 oktober 2018 het concept-Technisch Bulletin (TB) 81 ‘Mengen van zwaarschuimconcentraten’ voor commentaar gepubliceerd. Commentaar op dit concept-bulletin kan ingediend worden tot en met 1 december 2018.

VBB-systemen beheersen en blussen een brand met een blusmedium. In specifieke omstandigheden kan door middel van bijmenging van een schuimvormend middel (SVM) een blusschuim worden verkregen dat de effectiviteit van het opgebrachte water verhoogt. Elke blusschuiminstallatie beschikt over een voorraad SVM.

De normering gaat ervan uit dat een SVM van één type wordt gebruik. Dit concept Technisch bulletin 81 heeft betrekking op installaties die blussen met schuim en beoogt een oplossing te bieden voor situaties waarbij SVM-concentraten worden gemengd en of het mengsel dan nog wel de juiste eigenschappen heeft.