22 december 2022

Publicatie: Versie 4 van de BRL- K21039 Video Security Systems

De Boordelingsrichtlijn (BRL) K21039 Videobewakingssystemen is herzien. Versie 4 van de BRL gaat verder onder de naam K21039 Video Security Systems (VSS). Hiermee is de benaming van het schema meer in lijn met de actuele termen in de markt. Versie 4 van de BRL K21039 gaat in op 1 januari 2023.

Versie 3 van de BRL K21039 dateerde van 2020 en was mede door ontwikkelingen in de markt toe aan een update. In de markt wordt de term VSS inmiddels veelvuldig gehanteerd, reden voor aanpassing van de Beoordelingsrichtlijn K21039. Met de aanpassing van de naam van het schema naar Video Security Systems, afgekort VSS, is de BRL meer in de lijn met benamingen van diploma’s / opleidingen en de Regeling Particuliere Beveiliging en Recherchebureaus (RPBR) en sluit daardoor beter aan op de markt.

De belangrijkste wijzigingen:

Naast de wijziging van de naam van het schema, zijn de volgende onderdelen in het schema herzien:

  • Naamswijziging naar BRL-K21039 Video Security Systems
  • Inspectie frequentie
  • Kwalificatie van medewerkers
  • Tekstuele aanpassingen
  • De installatievoorschriften zijn in de BRL opgenomen
  • Opslag van digitale dossiers
  • Het model-procescertificaat is gewijzigd
  • Programma van Eisen
  • Camera plan
  • Kiwa gecertificeerd Beeldmerk

Overgangstermijn

De BRL K21039 Versie 4 gaat in op 1 januari 2023 en heeft een overgangstermijn van een jaar. Gecertificeerde bedrijven dienen per 1 januari 2024 volledig te werken volgens Versie 4 van de BRL.

Waarom de BRL-K21039 Video Security Systems

De Beoordelingsrichtlijn K21039 is speciaal voor leveranciers van Video Security Systemen voor het gebruik in beveiligingstoepassingen. De BRL K21039 Video Security Systems stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces.

Belangrijke documenten, zoals het Programma van Eisen, het Cameraplan, het Rapport van Oplevering en het certificaat maken hier ook onderdeel van uit.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, zoals o.a. competenties en kwalificaties van personeel, etc.

Download de publicatie

De Boordelingsrichtlijn (BRL) K21039-04 Video Security Systems is vanaf heden te downloaden van onze Productpagina: K21039 Video Security Systems

Direct downloaden kan hier: BRL-K21039-04 Video Security Systems

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Versie 4 van de BRL, neem dan contact op met Stefan Spaak, via email op Stefan.spaak@kiwa.com.