6 april 2023

Richtlijn Inbraakbeveiliging Onderwijsinstellingen is vervallen in VRKI 2.0 Versie 2023

Met de introductie van de VRKI 2.0 versie 2023 vervalt de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen. Na afloop van de overgangstermijn wordt sinds 1 april elke onderwijsinstelling beschouwd als een regulier bedrijf of instelling.

Jaarlijks worden er wijzigingen, verbeteringen of verduidelijkingen doorgevoerd in de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Met de introductie van de VRKI 2.0 versie 2023 vervalt de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen. Na afloop van de overgangstermijn wordt vanaf 1 april elke onderwijsinstelling beschouwd als een regulier bedrijf of instelling. Voor de continuïteit van het onderwijs is goede beveiliging belangrijk. Scholen en universiteiten moeten dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen als bedrijven om hun risico’s te kunnen verzekeren.

Dat de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is geschrapt, is een logisch gevolg van de verandering waarop onderwijs gegeven wordt in Nederland. De afgelopen jaren hebben traditionele leermiddelen steeds meer plaats gemaakt voor digitaal lesgeven. In vrijwel alle klassen hangen digiborden en beamers, en leerlingen en studenten gebruiken voornamelijk laptops of tablets voor het volgen van lessen of het maken van opdrachten. Veel van deze digitale hulpmiddelen zijn ook buiten schooltijd nog in de gebouwen aanwezig. Daarmee worden onderwijsinstellingen steeds aantrekkelijker voor inbraak.

Wanneer de school of universiteit in het verleden is beveiligd volgens de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, dan zal er vaak een (BORG-)beveiligingscertificaat zijn afgegeven. Bij jaarlijks onderhoud heeft zo’n certificaat een geldigheidsduur van 5 jaar. Met het vervallen van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vervalt de uitzondering die onderwijsinstellingen tot nu hadden. In dat geval kunnen er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om een nieuw beveiligingscertificaat te krijgen. Examens vallen niet onder versie 2023 van de VRKI 2.0. Door de overheid of andere instanties kunnen eisen worden gesteld aan de beveiliging van examens.

Verzekeraars kunnen zelf bepalen of ze uitzonderingen willen maken op de nieuwe VRKI. Elke onderwijsinstelling doet er verstandig aan om bij het verlopen van het beveiligingscertificaat contact op te nemen met de eigen verzekeraar. De verzekeraar zal aangeven wat de eisen zijn om het inbraakrisico te kunnen blijven verzekeren. Op basis daarvan kan de onderwijsinstelling samen met een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf aanvullende maatregelen treffen voor zover die nodig zijn. BORG-beveiligingsbedrijven zijn gespecialiseerd in bouwkundige beveiliging (BORG-B), elektronische beveiliging (BORG-E) of beide. Voor goede inbraakbeveiliging is een combinatie van bouwkundige en elektronische maatregelen nodig. De afgelopen jaren hebben veel instellingen hun beveiliging al naar een niveau gebracht dat aansluit bij het toegenomen inbraakrisico.

VRKI-tool
De risicoklasse van een bedrijfspand of instelling is eenvoudig te berekenen met de online VRKI-tool. Bij iedere risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen. De VRKI is een instrument van het Verbond van Verzekeraars.

Bij publicatie begin december van de VRKI 2.0 versie 2023 deel A was de zin ‘Voor onderwijsinstellingen is de richtlijn onderwijsinstellingen van toepassing’ opgenomen. Dit is dus niet juist. Daags na publicatie is dit aangepast, overeenkomstig met de VRKI 2.0 versie 2023 deel B.

Bron: Het CCV