19 juni 2018

Samenwerking WDTM en Kiwa

WDTM en Kiwa zijn een samenwerking aangegaan. De samenwerking betreft de verdere professionalisering van het WDTM ketenkeurmerk. Kiwa gaat per heden de auditering, certificering en instructie van het WDTM ketenkeurmerk voor haar rekening nemen. WDTM blijft het schemabeheer voeren en de agenda voeren voor de ontwikkeling van het ketenkeurmerk. 

WDTM en Kiwa zullen samen gaan optrekken bij de verdere invulling van het WDTM ketenkeurmerk. Het ketenkeurmerk behelst momenteel drie modules: personenalarmering, mobiele alarmering en toegang tot zorgwoningen. Voor komende periode staan nieuwe modules gepland.
 
 
Tonko Wedda, voorzitter WDTM,  geeft aan: “Hiermee zetten we een volgende logische stap in de verdere professionalisering van het WDTM ketenkeurmerk. Met Kiwa hebben we een goede partner die ons en onze leden goed kan ondersteunen bij de verdere exploitatie en ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal”.

Mathijs van Ballegooijen, directeur Kiwa Fire Safety & Security: ”Kiwa wil met haar kennis en expertise bijdragen om de branche verder te ondersteunen met auditering, certificering en instructie. Net zoals we dit bij andere branches doen, willen we ook binnen deze branche de kwaliteit van de gehele keten verhogen. Bovendien ontwikkelen we graag mee aan de modernisering van het WDTM ketenkeurmerk. We create trust is niet voor niets onze slogan en willen we graag waarmaken binnen deze branche.”

Kiwa zal de jaarlijkse audits uitvoeren bij de partijen welke aangesloten zijn bij deze keurmerken. Dit zijn leden maar ook niet leden van WDTM. Daarnaast zal Kiwa in nauwe samenwerking met WDTM zorg dragen voor een verdere professionaliseringsslag ten aanzien van de bestaande schema’s en ondersteunen bij nieuw te ontwikkelen schema’s.

Verder is er nadrukkelijk belangstelling in het buitenland voor de WDTM schema’s, Kiwa zal hierbij actief bijdragen bij het verder internationaliseren van deze WDTM schema’s. 

Kiwa is vanuit de particuliere alarmcentrale branche en beveiligingsbranche nauw betrokken bij alarmering, de samenwerking van met WDTM sluit dan ook naadloos aan bij Kiwa om internationaal in het gehele spectrum van alarmering actief te zijn. Ook maatschappelijk gezien is er een ontwikkeling waarbij zorg en beveiliging dichter bij elkaar komen. Hulpbehoevenden en ouderen zullen steeds vaker en langer zelfstandig (willen) blijven wonen.

Specifiek is hierbij veel aandacht voor een betrouwbare alarmering. Naar de toekomst toe zal steeds meer zorg op afstand worden toegepast waarbij betrouwbare overdracht van alarmering en informatie van steeds groter belang zullen zijn.