4 januari 2024

Schema's BORG-B en BORG-E versie 3.0 gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe BORG-schema’s voor bouwkundige beveiliging (BORG-B) en elektronische beveiliging (BORG-E) gepubliceerd. De schema’s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vele deskundigen en in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen. Versie 3.0 van de certificatieschema's BORG-B en BORG-E gaat in op 1 april 2024.

De BORG-schema’s bieden duidelijke richtlijnen en standaarden voor de installatie en het
onderhoud van bouwkundige en elektronische beveiliging, waardoor een hoog niveau van
veiligheid en kwaliteit wordt gegarandeerd.

Belangrijkste wijzigingen versie 3.0

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn terug te vinden op bladzijde 8 van de
schema’s. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • BORG-B en BORG-E sluiten nu goed aan op het nieuwe BORG-A certificatieschema.
 • Er zijn minimale eisen opgenomen waar het beveiligingsplan, het rapport van oplevering
  en het jaarlijkse onderhoud aan moet voldoen. Dit schept duidelijkheid voor zowel
  afnemers als BORG-gecertificeerde beveiligingsbedrijven.
 • Er zijn duidelijke voorwaarden opgenomen voor afgifte van certificaten bij partiële
  beveiliging.
 • Oude certificatie-afspraken zijn waar nodig in de nieuwe schema’s verwerkt.
 • Er zijn verschillende tekstuele en redactionele aanpassingen doorgevoerd.

Overgangsregeling

Versie 3.0 van de certificatieschema's BORG-B en BORG-E gaat in op 1 april 2024. Het BORG bedrijf is verplicht vanaf die datum versie 3.0 te volgen voor nieuwe projecten. Vanaf 1 april 2024 moet het BORG bedrijf het rapport van oplevering volgens 2.3.4.van dit schema gebruiken. Het certificatieschema mag worden toegepast vanaf de datum van publicatie.

Kiwa FSS zal per 1 april 2024 de periodieke beoordelingen uitvoeren op basis van de BORG-schema's versie 3.0.

Wat is BORG?

Inbraakbeveiliging is werk voor specialisten met de juiste kennis en werkprocedures.
Beveiligingsbedrijven die BORG-gecertificeerd zijn worden door een certificatie-instelling beoordeeld op de levering van hun producten en/of diensten. Bovendien worden
zij gecontroleerd op de bedrijfsprocessen en de deskundigheid en betrouwbaarheid van het
personeel. Kiwa FSS is certificatie-instelling voor o.a. de schema's BORG-A, BORG-B en BORG-E.

Downloads

De schema's BORG-B versie 3.0 en BORG-E versie 3.0 zijn vanaf heden te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging Certificering door Kiwa.

Direct downloaden kan hier:

Bron: het ccv