15 maart 2021

Secure2Go behaalt K21023 voor persoonsalarmering

Secure2Go, gespecialiseerd in alarmeringssystemen voor personen die tijdens hun werk of privé in bedreigende situaties terecht kunnen komen, heeft van onafhankelijk certificeerder Kiwa FSS het K21023-bedrijfscertificaat Mobile Security ontvangen. Het certificaat werd door Kiwa onlangs online uitgereikt aan Secure2Go, dat hiermee de kwaliteit van zowel het alarmsysteem als de alarmopvolging aantoont.

Het Duivense Secure2Go richt zich op persoonsbeveiliging door middel van draadloze alarmering bij agressie en bedreiging, bijvoorbeeld alarmering onder balies en in spreekkamers, alarmknoppen met nauwkeurige man-down detectie voor alleen-werkenden en draagbare alarmknoppen waarmee hulp ingeschakeld kan worden bij agressie tijdens het werk of bij huiselijk geweld. Omdat het hierbij gaat om potentieel levensbedreigende situaties, is het essentieel dat niet alleen het alarmeringssysteem zelf, maar ook de opvolging van een melding door een alarmcentrale perfect zijn geregeld.

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid
Het certificeringsschema K21023 is gebaseerd op Europese standaarden als de EN 50136-1/A1 Alarm Transmission en de EN 50518 Monitoring and Alarm Receiving Centres. Doel van het schema K21023 Mobile Security is het waarborgen van het tijdig en veilig informeren van een (externe) noodorganisatie over het welzijn van personen of de status van goederen en/of voertuigen. Cruciaal hierbij zijn de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem én de alarmopvolging door de centrale die het noodproces moet opstarten.

Vier scopes
Onderdeel van de K21023 is het samen met de Nederlandse politie ontwikkelde toepassingsgebied ‘Beveiliging van personen’. Dit is onderverdeeld in vier scopes:

Scope 1 2 3 4
Risiconiveau Hoog Midden Midden Laag
Configuratie GPS & ARC GPS & ARC ARC N.v.t.
Device dedicated dedicated / smart dedicated / smart smart

Tijdens de audit heeft Secure2Go B.V. laten zien dat zij volledig voldoen aan de certificatie-eisen voor alle vier de scopes voor beveiliging van personen.

Alarmcentrale
Om Secure2Go te kunnen beoordelen op alle vier de scopes uit de standaard werden niet alleen de eigen systemen bekeken, maar werd er ook een bezoek gebracht aan de alarmcentrale waarmee wordt samengewerkt. Auditor Peter Voshol van Kiwa bekeek samen met Secure2Go’s Béate van Kampen en Thijs Wagenaar ter plekke hoe bij alarmcentrale EuroPAC de alarmopvolging geregeld is.

Tijdens de beoordeling is specifiek ingezoomd op de specialistische trainingen voor de centralisten, die Secure2Go en EuroPAC samen hebben opgezet, om centralisten van de alarmcentrale te leren hoe ze adequaat kunnen handelen terwijl ze getuige zijn van levensbedreigende situaties. De centralisten worden hier jaarlijks op getoetst en gecertificeerd. Dit omdat het auditief verifiëren van meldingen specifieke vaardigheden vraagt.

Passie voor het vak
Kiwa-auditor Peter Voshol is er trots op dat Kiwa met het K21023-keurmerk een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van personen.
"De audit bij Secure2Go B.V. heb ik als zeer prettig ervaren. Secure2Go B.V. is een vooruitstrevend bedrijf. Béate van Kampen en Thijs Wagenaar hebben passie voor hun vak en streven er naar een hoge mate van kwaliteit te leveren."

Ook Secure2Go-directeur Thijs Wagenaar is blij met het behalen van het certificaat. 
“Met dit keurmerk tonen we aan dat we de kwaliteit van de hele alarmeringsketen hebben geborgd. Dat we uitsluitend werken met professionele hardware en partners en dat we als dienstverlener betrouwbaar zijn. Zo zorgen wij ervoor dat professionals en bedreigde personen er tijdens een noodsituatie nooit écht alleen voor staan. We hopen dat steeds meer inkopers dit keurmerk als onderlegger gaan gebruiken bij het aanbesteden en selecteren van het juiste alarmeringssysteem voor hun medewerkers of cliënten.”