19 maart 2021

Steeds meer aandacht voor alarmtransmissie

In 2020 is er veel gebeurd rondom alarmtransmissie. Eind mei 2020 is er een verbeterde versie gekomen van het certificatieschema K21030 Alarmtransmissiesystemen. Duidelijker is geworden hoe het schema werkt, welke verantwoordelijkheden er zijn en welke scopes te certificeren zijn. Een groot deel van de gecertificeerde K21030-bedrijven heeft inmiddels de audit op basis van de nieuwe versie positief afgerond en hiermee het certificaat in ontvangst genomen.

Door de positieve ontwikkelingen en het toenemende aantal gecertificeerde bedrijven bleek er vraag te zijn naar trainingen op het gebied van alarmtransmissie. Voor Kiwa FSS reden om hiermee aan de slag te gaan, met als resultaat dat wij eind 2020 onze eerste training op het gebied van alarmtransmissie hebben gegeven aan een enthousiaste groep cursisten. Inmiddels hebben er 4 trainingsdagen plaatsgevonden en zijn de reacties positief.

De volgende training wordt door Kiwa FSS aangeboden:

In beide trainingen wordt er uitleg gegeven over de infrastructuur, de normenreeks, de verantwoordelijkheden en wordt er getoond hoe veilige alarmtransmissie werkt. In de komende maanden zullen er diverse trainingen gegeven worden waarvoor u zich nog kunt aanmelden!

Training op maat
Het ontwikkelen van deze trainingen is niet onopgemerkt gebleven in de markt. Zo mochten wij op 11 december 2020 aan de sectie inbraak, detectie en alarmtransmissie bij de ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland een webinar verzorgen over alarmtransmissie en de K21030. Tijdens dit webinar is o.a. het belang van goede en veilige alarmtransmissie uitgelegd en is getoond hoe de infrastructuur in elkaar zit van de hosted oplossing die in de EN 50136-1/A1 wordt beschreven.

Heeft u interesse in een training alarmtransmissie die is afgestemd op uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com. Samen bekijken we naar de mogelijkheden.

Dubbel radio
Momenteel zijn er in de markt ontwikkelingen rondom ‘diverse technology’. ‘Diverse technology’ wordt vereist in de EN 50136-1/A1 en houdt kortgezegd in dat niet twee keer dezelfde transmissietechniek, bijvoorbeeld dubbel radio, mag worden toegepast.

Hierover is in het College van Deskundigen Security gesproken. Het College van Deskundigen Security geeft aan dat zij de toepassing van dubbel radio niet toejuicht en zich conformeert aan de eisen in de EN 50136-1.

Interpretatie document MARC Security
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom alarmtransmissie? Bekijk dan het interpretatie document MARC Security op onze productpagina K21030 Alarmtransmissiesystemen Certificering. Dit document biedt interpretaties over de EN 50518 en K21030 en zal regelmatig geüpdatet worden.

Informatie
Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u meer weten over certificering van uw bedrijf op basis van het schema K21030 Alarmtransmissiesystemen, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of per emailbericht via NL.info.ncp.fss@kiwa.com.