10 juni 2021

Succesvolle eerste training Werken met de certificatieschema’s Fire Safety!

Eind mei organiseerde Kiwa NCP voor het eerst de training ‘Werken met de certificatieschema’s Fire Safety BMI – OAI’. Zowel de deelnemers als docent John Vink kijken met een goed gevoel terug op deze zeer intensieve ééndaagse training.

John Vink trapte de training af met een korte introductie rondom de relevante wet- en regelgeving. Vervolgens werden de zes certificatieschema’s Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties en de bijbehorende normen inhoudelijk behandeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van een gloednieuwe syllabus waarin de zes schema’s zijn samengevat. Er was tijdens de cursus volop ruimte voor interactie en om de lesstof direct te vertalen voor toepassing in het eigen kwaliteitssysteem. De dag werd afgesloten met een eindoefening.

Continu verbeteren
De achtergrond van de deelnemers aan de training was erg divers. ‘Ze werkten zowel bij bedrijven als bij grote multi-site organisaties’, aldus John Vink. ‘We hebben in de opzet van de training dan ook bewust gekozen voor een interactieve opzet, zodat deelnemers de lesstof zo goed mogelijke kunnen integreren in het kwaliteitssysteem van het eigen bedrijf.’ John heeft de eerste trainingsdag als zeer positief ervaren. ‘De deelnemers waren enthousiast en erg leergierig. Ik ben blij dat ik mijn kennis met hen heb mogen delen, zodat we gezamenlijk continu blijven verbeteren.’

Mooi debuut

Na deze training zijn de deelnemers in staat om de certificatieschema’s brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties te integreren in het eigen kwaliteitssysteem én kunnen ze op het eigen kwaliteitssysteem een interne audit uitvoeren conform de CCV-certificatieschema’s BMI/OAI. De training werd na afloop geëvalueerd met de deelnemers. Zij beoordeelden de training ‘Werken met de certificatieschema's Fire Safety BMI-OAI’ met gemiddeld een dikke acht. Een mooi debuut dus voor deze training!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze training? Kijk dan op de productpagina Training Werken met de certificatieschema's Fire Safety BMI-OAI. U kunt zich hier ook direct aanmelden voor de eerstvolgende training, op 8 juli aanstaande in Zaltbommel.