12 juli 2021

Technisch Bulletin 80-2021 Onderhoud brandblusinstallaties gepubliceerd

Op 15 juni heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) Technisch Bulletin 80-2021 Beheer en onderhoud van watervoerende VBB-systemen (TB 80:2021) gepubliceerd. Beheerders en onderhoudsbedrijven van brandblusinstallaties kunnen sinds 15 juni gebruik maken van TB 80-2021.

In TB 80 staat hoe brandblusinstallaties in Nederland worden beheerd en onderhouden. Andere normen voor onderhoud van brandblusinstallaties zijn niet compleet of niet geheel toepasbaar in de Nederlandse situatie.

Watervoerende VBB-systemen
TB 80-2021 is de opvolger van TB 80 uit 2017. In TB 80-2021 zijn onder andere de beheers- en onderhoudsbepalingen toegevoegd uit TB 77 pompsets voor VBB-systemen. Het nieuwe TB heeft daardoor een breder toepassingsgebied gekregen: watervoerende VBB-systemen. Zo staat in TB 80-2021 naast het onderhoud van het werktuigbouwkundig deel van sprinklerinstallaties ook het beheer en onderhoud van automatische bijmengsystemen.

Verbeterde samenhang
Beheer- en onderhoudsbepalingen uit andere TB’s zijn opgenomen in TB 80-2021. Daardoor verbetert de samenhang in onderhoudsbepalingen en neemt het aantal afzonderlijke TB’s af. De verwachting is dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onderhoud.

Toepassing van TB 80-2021 is mogelijk maar nog niet verplicht. Het CCV publiceert na de zomer een certificatieafspraak over toepassing van TB 80-2021.

Technische Bulletins
Technische Bulletins (TB’s) hebben betrekking op sprinklertechnische onderwerpen waarvoor geen of ontoereikende normen of voorschriften zijn, terwijl daaraan in de praktijk van certificatie en inspectie wel behoefte is.

Download
Download TB 80-2021 hier:

Bron: het CCV