15 april 2021

Toelichting certificatieafspraken BMI en OAI

Regelmatig ontvangt u van ons informatie over nieuw uitgegeven certificatieafspraken die van toepassing zijn op de CCV-Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). Over de twee meest recente certificatieafspraken zijn door ons enkele vragen ontvangen, deze certificatieafspraken willen wij u dan ook graag toelichten.

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s BMI en OAI komen soms onderwerpen naar voren waarin het certificatieschema niet voorziet. Om verschil in de beoordelingen te voorkomen worden certificatieafspraken gemaakt, zodat de certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd.

Certificatieafspraak 2020-05 Bepaling uitgangskwaliteit bij onderhoud
Op 17 december 2020 is de certificatieafspraak 2020-05 gepubliceerd. Deze certificatieafspraak heeft betrekking op paragraaf 3.2.6 van de CCV-Certificatieschema’s Onderhouden BMI/OAI. De certificatieafspraak betreft minder eisen voor het ter beschikking hebben van documenten.

Het betreft de volgende basisgegevens welke onderlinge samenhang moeten vertonen:

  • Het Programma van Eisen;
  • Installatieplattegrond;
  • Blokschema;
  • Functiematrix.

Uiteraard gelden overige eisen uit paragraaf 3.2.6 onverminderd. Het beschikbaar hebben van een onderhoudsplan is uiteraard noodzakelijk, maar ook de werkwijze volgens bijlage 5 van het certificatieschema in het geval de uitgangskwaliteit onduidelijk is of niet kan worden vastgesteld.

Wat is niet meer noodzakelijk voor het aanvangen van onderhoud?
Het Rapport van Oplevering of het jongste Rapport van Onderhoud, afkomstig van een branddetectiebedrijf of onderhoudsbedrijf BMI/OAI dat gecertificeerd is voor het leveren van een brandmeldinstallatie of het onder certificaat uitvoeren van het onderhoud aan de installatie.

Certificatieafspraak 2021-01 Toepassing Interpretatiebesluiten
Certificatieafspraak 2021-01 is gepubliceerd op 2 februari 2021. Deze certificatieafspraak omschrijft de toepassing van interpretatiebesluiten op de CCV-Certificatieschema’s.

Wat hier niet mee bedoelt wordt zijn de harmonisatieafspraken. De harmonisatieafspraken gelden uitsluitend voor de Inspectie-Instellingen en mogen niet door de Certificatie-Instelling worden toegepast.

De toepassing van certificatieafspraken
Voor gecertificeerde bedrijven volgens de certificatieschema’s BMI en OAI is het van belang dat u de beschikking heeft over de certificatieafspraken en deze daar waar dat nodig is verwerkt in uw kwaliteitsmanagementsysteem. Mogelijk dient u uw rapporten hierop aan te passen.

Publicatie van certificatieafspraken
De certificatieafspraken publiceren wij via onze nieuwsbrief of de LinkedIn-pagina van Kiwa Fire Safety & Security.

De certificatieafspraken zijn tevens te downloaden van onze productpagina Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties en de productpagina Certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties.

Meer informatie:
Wilt u meer weten over de certificatieafspraken neem dan contact met ons op via NL.info.ncp.fss@kiwa.com of telefonisch via 088-9985100.