6 juli 2020

Toenemende vraag naar draagbare blustoestellen voor lithium branden

Draagbare blusmiddelen voor lithium branden zijn een hot item op het moment. De laatste tijd is er veel ophef over het spontaan in brand vliegen of ontploffen van lithium batterijen / accu’s. Het blussen van een lithium brand brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Lithium branden kunnen zich na ‘geblust’ te zijn spontaan weer her-ontsteken. Daarnaast komen er tijdens een lithium brand zeer giftige stoffen vrij die ernstige gezondheidsschade kunnen geven. Buiten een goede brandblusser is ventilatie en persoonlijke bescherming minstens zo belangrijk. Wij merken dat er in de markt steeds meer vraag is naar draagbare blustoestellen voor dit type branden.

Wanneer is een blusmiddel geschikt voor het blussen van lithium branden?
Om te weten of een blusmiddel geschikt is voor dergelijke branden is het belangrijk om te achterhalen of het blusmiddel onafhankelijk is getest. Hierbij dient dan de conclusie getrokken te worden of het blusmiddel echt kan blussen, waarbij herontsteking uit blijft. Of dat er sprake is van het bedwingen van de brand maar dat de kans op herontsteking nog steeds aanwezig is.

Veel van de blusmiddelen welke verkocht worden zijn niet getest en daarmee kan niet met zekerheid worden gezegd dat deze bij een lithium-gerelateerde brand veilig inzetbaar zijn. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor de gebruiker, maar ook voor de leverancier van het blusmiddel.

Testprotocol voor draagbare blustoestellen voor Lithiumbranden
Op dit moment wordt er bij de NEN gewerkt aan een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor het testen van draagbare blustoestellen die geschikt zijn voor lithium branden. Dit testprotocol biedt in de toekomst de mogelijkheid om een Rijkstypekeur te behalen voor draagbare blustoestellen voor lithium branden.

Inspectie bluscapaciteit blussers lithiumbranden door Kiwa NCP
Vooruitlopend op dit protocol kan Kiwa NCP een brandtest bijwonen voor het toetsen van de bluscapaciteit van een draagbare blustoestel bij een specifieke accu. Bij positief resultaat uit deze inspectie kan Kiwa NCP onder voorwaarde een Rijkstypekeur afgeven.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over het Onderhoud aan Blusmiddelen en het Rijkstypekeur.

Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen over een inspectie bluscapaciteit van blustoestellen voor lithiumbranden, neem dan contact met ons op via NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com of 088-9985100.