30 juli 2018

Trainingen AVG-GDPR in 2018 en 2019

Uitgevoerd door Kiwa NCP.
Gefaciliteerd door Kiwa R2B.

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een feit. Deze Verordening vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en stelt ook nieuwe eisen. De AVG, ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is een Europese wet die alle lokale privacywetgeving vervangt. Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht voor alle landen binnen de Europese Unie. Deze nieuwe wet heeft feitelijk betrekking op iedereen en stelt specifieke verplichtingen aan bedrijven. Hierbij maakt het niet uit of het om een grote of kleine onderneming gaat. Ieder bedrijf heeft te maken met deze wetgeving. Het niet voldoen aan deze wet kan (forse) boetes tot gevolg hebben.

Om u kennis te laten maken met deze wet en de specifieke eisen die hierbij van toepassing zijn voor u als installateur, organiseren wij een korte training, waarin wij u duidelijk maken wat de wet inhoudt en wat de verplichtingen zijn waar u specifiek aan moet voldoen.

Duur
1 dagdeel

Doelgroep
Alle ondernemingen, dus ook installateurs, krijgen te maken met de AVG-GDPR, de nieuwe privacy wetgeving. Voor u is het van belang te weten wat de eisen in deze wet zijn en wat specifiek uw verplichtingen hierin zijn. Na afloop van deze training zal voor u duidelijker zijn wat er binnen uw organisatie moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de AVG-GDPR.

Programma
Het doel is u inzicht te geven in de eisen van deze wet en welke onderwerpen specifiek betrekking hebben op u als installateur: 

 • Indeling van de AVG
 • De Autoriteit Persoonsgegevens
 • Uitvoeren van een DPIA (Risico Analyse)
 • Wat zijn persoonsgegevens
 • Wie is verwerker
 • Registraties van medewerkers
 • Registraties van klanten
 • Marketing en mailing bestanden
 • Rechten van geregistreerde
 • Wat is een datalek
 • Camerabeveiliging
 • Specifieke wetsartikelen
 • Certificering
 • Samenvatting en vragenronde

Les data
Maandagochtend 5 november 2018, tijd: 09:00 - 12:00 uur.
Woensdagochtend 23 januari 2019, tijd: 09:00 - 12:00 uur.
Donderdagochtend 6 juni 2019, tijd: 09:00 - 12:00 uur. 

Van 12:00 uur tot 13:00 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een goed verzorgde lunch.

Informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij André Nederlof, info.ncp@kiwa.com.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van Kiwa R2B, klik hier.