20 december 2018

Uitbreiding PGS accreditatie Kiwa R2B

De afgelopen jaren is de roep om inspectieschema’s specifiek voor PGS op te stellen, steeds groter geworden. Eind vorig jaar zijn er twee inspectieschema’s PGS door het CCV opgesteld:

  1. Inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument en;
  2. Inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie.

Onlangs heeft Kiwa R2B de accreditatie voor deze twee PGS inspectieschema’s behaald. De Raad voor Accreditatie heeft inmiddels de scope van Kiwa R2B uitgebreid met deze accreditatie. Vanaf heden voert Kiwa R2B de volgende PGS inspecties onder accreditatie uit:

  • Sprinkler- en watersproei-installatie; 
  • Blusschuiminstallatie inclusief veiligheidsvoorzieningen;
  • Blusgasinstallatie inclusief veiligheidsvoorzieningen; 
  • (Brand)meldinstallatie;
  • Bouwkundige randvoorwaarden;
  • Organisatorische randvoorwaarden.

Uiteraard zijn wij erg blij met de uitbreiding van deze scope. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op en dan helpen wij u graag verder!