22 augustus 2023

Uitbreiding scope I040 met Consumentenvuurwerk

Per 2 augustus 2023 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) Kiwa R2B geaccrediteerd voor een uitbreiding van de accreditatiescope I040. Deze uitbreiding heeft betrekking op inspecties conform het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk (UPD-CV) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk (BBCV). Accreditatie betekent letterlijk: vertrouwen geven. We zijn dan ook zeer trots dat we deze inspecties onder accreditatie kunnen aanbieden.

Kiwa R2B is al langer geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties brandbeveiliging van de opslag van consumentenvuurwerk op basis van het Vuurwerkbesluit en Memorandum 60 (eigen methode normconformiteit).

Het uitbreidingsonderzoek, bestaande uit een kantooronderzoek en een bijwoning, is uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de accreditatienorm NEN ISO/EN 17020. De technical assessor van de RvA heeft vastgesteld dat Kiwa R2B de processen juist heeft ingericht (en geborgd) en dat de inspecteurs beschikken over de vereiste competenties om de inspecties conform het CCV-inspectieschema uit te voeren. Tijdens het uitbreidingsonderzoek zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

Voor meer informatie over de accreditaties van R2B (scope I040) klikt u hier: www.rva.nl

Inspecties brandbeveiliging consumentenvuurwerk

Tijdens de inspectie wordt de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en de daarmee samenhangende bouwkundige en organisatorische maatregelen geïnspecteerd. Tevens worden de uitgangspunten en ontwerpgegevens van de installaties geïnspecteerd.

Meer informatie over de inspecties brandbeveiliging consumentenvuurwerk leest u op de productpagina Inspectie vuurwerkkluizen.

Meer informatie

Heeft u hierover aanvullende vragen, neem dan contact met ons via nl.info.r2b.fss@kiwa.com. Wij helpen u graag verder!