14 maart 2023

Verdere uitfasering PFAS en fluorvrije blusmiddelen

In blusschuim worden per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) gebruikt. Die hebben tal van nuttige eigenschappen, maar kennen ook een groot nadeel: ze breken niet of nauwelijks af als ze in het milieu belanden. Hierdoor kunnen ze ook in onze voedselketen terechtkomen, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Daarom wordt het gebruik van fluorhoudende blusschuimen steeds verder afgebouwd.

In februari 2022 kondigde de European Chemicals Agency (ECHA) de komst van een Europees verbod op PFAS aan. Het voorstel hiervoor wordt hoogstwaarschijnlijk binnenkort bij ECHA ingediend ter beoordeling. De beperking heeft als doel grondwater- en bodemverontreiniging en gezondheidsrisico's voor mens en milieu te voorkomen.

Vervangen blusstof

Met het oog op duurzaamheid is het PFAS-verbod een logische stap, maar wat houdt dit nu in voor schuimbrandblussers? Vanuit de markt krijgen we bij Kiwa regelmatig vragen over het verbod op PFAS in relatie tot brandblussers en het Rijkstypekeur. Zo vragen veel leveranciers of en hoe bestaande modellen blussers kunnen en mogen worden aangepast naar fluorvrij, met behoud van het huidige Rijkstypekeurnummer. Het vervangen van een blusstof die niet is geregistreerd onder een relevant Rijkstypekeur brengt risico’s met zich mee en is daarom niet toegestaan.

Aanpassing blustoestellen

Of een blustoestel kan worden omgebouwd naar een fluorvrije brandblusser hangt af van verschillende factoren. Voordat het gemodificeerde toestel op de markt wordt gebracht moet er, door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, een nieuwe EN 3-7-test worden uitgevoerd op basis van de nieuwe samenstelling. Daarnaast moet het etiket van het blustoestel aangepast worden. Vervolgens zal Kiwa NCP beoordelen of het Rijkstypekeur behouden kan worden.

Meer informatie

Wij blijven u via onze website, LinkedIn en nieuwsbrief op de hoogte houden over het verbod op PFAS in relatie tot schuimblussers. Heeft u hierover nu al vragen, neem dan contact op met Jørgen Dohmen (Jorgen.dohmen@kiwa.com of +31 631 935 677).