13 juli 2018

Update kennismoment voor de alarmcentrales en de alarmtransmissie service providers

12 oktober 2018 organiseert Kiwa het update kennismoment voor de alarmcentrales en de alarmtransmissie service providers. Dit wordt gehouden bij Kiwa te Apeldoorn. Bezoekadres is Wilmersdorf 50 te Apeldoorn. De dag start om 9.30 uur. Parkeren kan op de locatie zelf.

Behandeld worden de relevante ontwikkelingen en hun consequenties. Uiteraard worden ook de kansen die wij zien voor de beveiligingsmarkt aan u uitgelegd.

Rode draad tijdens deze update zijn;

  • De status van de nieuwe Europese norm prEN50518; 2018;
  • Ontwikkelingen rondom het nieuwe PAC schema i.c.m. de VRKI;
  • Aanpassingen in de Wpbr aangaande videobewakingssysteem en videotoezichtcentrales;
  • Nieuwe toepassingsgebieden die gekoppeld kunnen worden op de alarmcentrales zoals sociale beveiliging;
  • Security en GDPR.

Doel is om nieuwe kennis & ontwikkelingen te delen en uw kwalificatie voor deze markt op orde houden.          

Programma en onderwerpen:
9.30 tot 10.00 uur: Ontvangst bij Kiwa te Apeldoorn

10.00 uur: dagindeling 
Mischa van der Geld; Business Unit Manager Kiwa NCP

10.05 uur: De nieuwe prEN50518 
Peter Voshol; deelnemer van WG14 die verantwoordelijk is voor EN50518
a.Status
b.Consequenties Europa
c.Vragen: Uitdelen nieuwe rapport EN50518

10.30 uur: Aanpassingen in het PAC schema i.c.m. de VRKI
a.Status 
b.Consequenties
c.Vragen: Uitdelen nieuwe rapport

11.00 uur: Aanpassingen in de Wpbr
Peter Voshol;  
a.Status 
b.Consequenties
c.Vragen; Uitdelen nieuwe Wpbr

11.30 uur: Koffie  

12.00 uur: Sociale security / WDTM
Tonko Wenda; voorzitter van WDTM
a.Marktvisie en -benadering
b.Toekomstvisie
c.Vragen: Uitdelen schema’s

12.30 uur: lunch met rondleidingen
Lab Products rondleiding; 

13.30 uur: Videotoezicht op basis van de EN-IEC 62676-4
Leon van Oudenaarden; Product manager Kiwa Videotoezicht
a. Hoe sluit dit aan op EN50518 / PAC
b. Wat is gelijk; wat is anders
c. Vragen: Uitdelen nieuwe rapport en PvE

14.00 uur: Match beveiliging en GDPR
Ronald Westerveen; jurist en auditor bij Kiwa IT en GDPR
a. Wat sluit aan
b. Wat moet zeker geregeld worden
c. Vragen: uitdelen referentie tabel 

14.30 uur: ontwikkelingen remote services
Iwan Debets; voorzitter Werkgroep EN50136
a. Perspectief
b. Verwachtingen
c. Vragen

15.00 uur: examen voor het behoud van uw kwalificatie  

15.30 uur: afsluiting Peter Voshol en sprekers en centrale vragen en het programma voor het volgende jaar  

15.35 uur: netwerkborrel  

U krijgt na afloop van dit update kennismoment de presentaties van deze dag toegestuurd. Dus zorg ervoor dat wij u juiste emailadres hebben. Wij zorgen dat u aan het einde van dag een aantal hulpdocumenten meekrijgt, die u kunnen helpen bij het verkrijgen van overzicht. U kunt dit update kennismoment gebruiken voor de onderbouwing van uw kwalificatie als deskundige alarmcentrale. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname, die in het register van Kiwa wordt opgenomen. De sprekers van deze dag zijn personen die voorop in het werkveld lopen qua kennisontwikkeling en willen deze graag met u delen. Wij zullen u op deze dag ook verder informeren over trainingen informatiebeveiliging en GDPR / AVG. 

Graag u aanwezigheid kenbaar maken door het sturen van een bevestigingsmail aan Monique van Kempen aan haar email adres; Monique.van.Kempen@kiwa.nl  

Aan dit moment zijn kosten verbonden; deze bedragen 75 Euro ex BTW per persoon