4 september 2023

Vernieuwde CCV-schema’s leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

De nieuwe CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties 6.0 en Leveren Ontruimingsalarminstallaties 5.0 zijn gepubliceerd. Hierin zijn verduidelijkingen en diverse tekstuele wijzigingen opgenomen. Bovendien zijn de certificatieafspraken van de afgelopen jaren in het schema verwerkt. De nieuwe schema’s gaan in per 1 december 2023.

De nieuwe schema’s zijn opgesteld door het CCV in samenwerking met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en certificatie instellingen, met als doel verdere verduidelijking op diverse onderwerpen en daarmee betere aansluiting bij de praktijk.

De wijzigingen

Voorname wijzigingen welke zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van de certificatieschema’s zijn:

 • Keurmerk ook op rapport van oplevering
  Het keurmerk is niet meer alleen voorbehouden voor toepassing op het certificaat, het komt ook op het rapport van oplevering. Als het niet mogelijk is een certificaat af te geven, kan het gecertificeerde bedrijf aan de hand van het rapport van oplevering toch laten zien dat er sprake is van een levering door een gecertificeerd bedrijf.
  In geval er een inspectie volgens het bouwbesluit dient plaats te vinden kan dit rapport ook worden toegepast om te komen tot een lichtere inspectie, dan bij een inspectie zonder certificaat.
 • Deel-levering en kleine aanpassing
  Branddetectie- en ontruimingsalarmbedrijven leveren niet alleen complete installaties. Er kan ook sprake zijn van een levering van een deel van een installatie of een kleine aanpassing. Om te beoordelen of een levering een deellevering of kleine aanpassing betreft zijn er verduidelijkingen opgenomen. Hierbij is het Programma van Eisen en vervanging van delen van bestaande installaties bepalend.
 • Verduidelijking omgang met attest installatiewerk
  Verduidelijking hoe het branddetectie-/ontruimingsalarmbedrijf moet omgaan met een attest voor het installatiewerk waarvoor het bedrijf niet zelf de opdrachtgever is.
 • Wijze van beoordeling door de certificatie-instelling
  De wijze van beoordeling door de certificatie instelling bij productgerichte beoordeling (de steekproef inspectie) is deels aangepast waarbij beoordeling van het eindproduct, de feitelijke installatie, leidend is. Beoordeling op het volgen van vereiste processen en procedures is primair onderdeel van de beoordeling van het kwaliteitssysteem.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de CCV-certificatieschema’s artikel 1.6.

Overgang voor reeds gecertificeerde branddetectie en/of ontruimingsalarmbedrijven

Werken volgens de nieuwe certificatieschema’s is toegestaan vanaf publicatiedatum. Vanaf de ingangsdatum 1 december 2023 dient er te worden voldaan aan de nieuwe certificatieschema’s. Kiwa NCP voert de beoordelingen dan ook vanaf 1 december 2023 uit tegen de eisen van de nieuwe schema’s. Tot die tijd worden de beoordelingen uitgevoerd op basis van het CCV certificatieschema Leveren BMI versie 5.0 + A1 en het CCV certificatieschema Leveren OAI versie 4.0 + A1. Dit geeft alle partijen de gelegenheid de nieuwe schema’s te implementeren in hun processen en medewerkers te instrueren over de wijzigingen.

De overgangstermijn is 1 jaar. Per 1 december 2024 moeten alle reeds gecertificeerde bedrijven zijn beoordeeld op het voldoen aan de nieuwe schema’s. Als er bij de beoordelingen eventueel afwijkingen worden vastgesteld, gelden de reguliere termijnen voor het herstel van de afwijkingen. Na het positief afronden van de periodieke kantoor audit ontvangt het gecertificeerde bedrijf een certificaat op basis van het nieuwe schema.

Download

De nieuwe certificatieschema's zijn vanaf heden te downloaden via onze productpagina’s Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties en Certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties.

Direct downloaden kan hier:

Training Werken met de Certificatieschema's Fire Safety BMI en OAI

Om de gewijzigde schema's goed te implementeren in uw kwaliteitssysteem bieden wij diverse trainingen aan. De nieuwe certificatieschema’s leveren BMI en OAI zijn inmiddels verwerkt in de trainingen die u bij ons kunt volgen. Onderstaande training wordt gegeven op basis van de nieuwste versie van de schema’s.

Voor meer informatie of om direct aan te melden, klikt u hier: Training Werken met de Certificatieschema's Fire Safety BMI en OAI

Seminar ‘Implementatie nieuw certificatieschema leveren BMI en OAI’

Speciaal voor dit nieuwe schema ontwikkelen wij een nieuw seminar ‘Implementatie nieuw certificatieschema leveren BMI en OAI’. Dit seminar is gericht op de medewerkers van brandbeveiligingsbedrijven die betrokken zijn bij het leveren van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en/of instandhouding van het kwaliteitssysteem. Tijdens dit seminar kijken we naar de verschillen tussen de oude- en nieuwe schema’s Leveren Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties. Wat gaan we in de praktijk anders doen? Zodra het nieuwe seminar gereed is, informeren wij u hierover via onze website en via LinkedIn.

Bekijk hier onze trainingen: Trainingen Studiecentrum Kiwa FSS

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe schema of de certificering van uw bedrijf, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com.