11 oktober 2021

Versie 2 van de Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Het CCV heeft versie 2 van de Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E gepubliceerd. Deze versies zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen. De ingangsdatum van Versie 2 van de Certificatieschema’s BORG is 1 januari 2022.

Herzien BORG-regelingen
Bij het herzien van de BORG-regelingen is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn:

  • BORG aantrekkelijker maken door de kosten te drukken waar dat mogelijk is;
  • Tekstuele inhoud van BORG-regelingen vereenvoudigen;
  • Wijzigingen gaan niet ten koste van de kwaliteit waar BORG voor staat.

Wijzigingen
Naast redactionele wijzigingen zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op:

  • Draadloze apparatuur (BORG-E)
  • Kwalificaties en opleiding
  • Meetmiddelen en apparatuur
  • Steekproeftabel
  • Beeldmerk BORG
  • Geldigheidsduur van het certificaat
  • Verplichte aanschaf van normen

Het CCV heeft een document opgesteld met daarin de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de nieuwe versies. 

Download dit document hier: Wijzigingen BORG

De nieuwe versie van de BORG-schema's is vanaf heden te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging.

Overgangsregeling
Versie 2.0 mag vanaf de publicatiedatum worden gebruikt. Het gebruik van het schema versie 2.0 is verplicht vanaf 1 januari 2022. Na ingangsdatum vindt de periodieke beoordeling van het BORG-bedrijf plaats op versie 2.0.

De audit door Kiwa NCP
Werken volgens de nieuwe certificatieschema’s is toegestaan vanaf publicatiedatum. De beoordelingen tegen de eisen van de nieuwe schema's worden door Kiwa NCP echter pas vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd. Tot die tijd voeren wij de beoordelingen uit op basis van het certificatieschema’s BORG-B en BORG-E versie 1.0. Dit geeft alle partijen de gelegenheid de nieuwe schema’s te implementeren in hun processen en medewerkers te instrueren over de wijzigingen. De gepubliceerde harmonisatieafspraken worden wel direct toegepast.

Harmonisatieafspraken BORG
In het document Harmonisatieafspraken staat een overzicht van afspraken die gemaakt zijn tussen de certificatie-instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Certificatieschema’s BORG-B en BORG-E en de onderliggende VRKI 2.0.

De harmonisatieafspraken zijn zoveel mogelijk in de nieuwe versies van de BORG-regelingen verwerkt. Voor een aantal harmonisatieafspraken geldt dat er een geldigheidsduur aan gekoppeld is, bijvoorbeeld omdat zij betrekking hebben op een overgangsfase. Deze afspraken zijn niet in de schema’s verwerkt en komen te vervallen nadat de einddatum verstreken is.

Ook het nieuwe harmonisatiedocument is vandaag gepubliceerd en is vanaf heden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging te downloaden.

Direct downloaden: Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E 07-10-2021

Training
Om de gewijzigde schema's goed te implementeren in uw kwaliteitssysteem bieden wij u de training 'Werken met de certificatieschema’s Security BORG en Videobewakingssystemen' aan.

Meer over BORG
Inbraakbeveiliging is werk voor specialisten met de juiste kennis en werkprocedures. Maak daarom gebruik van een beveiligingsbedrijf met een BORG-certificaat. Deze bedrijven worden door een certificatie-instelling beoordeeld op de levering van hun producten en/of diensten. Bovendien worden zij gecontroleerd op de bedrijfsprocessen en de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Kijk voor meer informatie op onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of per email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com