20 februari 2024

Versie 2 schema K21025 Rookbeheersingssystemen gepubliceerd

Het certificatieschema K21025 ‘Rookbeheersingssystemen' is gewijzigd. Versie 2 gaat verder onder de naam K21025 ‘Smoke & Heat Control Systems (S&HCS)' en is een test-, inspectie- en certificatie (TIC)-schema geworden. Hierdoor is alle conformiteitsbepaling voortaan in één schema verenigd, waardoor de informatie-uitwisseling rondom testen, inspectie en certificering duidelijker wordt. Versie 2 van het schema K21025 S&HCS is van kracht sinds 5 februari 2024.

Versie 2 van het schema is Engelstalig en bevat uitsluitend Europese normen. Hierdoor zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor afnemers om de certificatietrajecten internationaal uit te kunnen voeren.

EN 16762 en K21025

De EN 16763 ‘Services for Fire Safety Systems & Security Systems' is de norm voor het kwaliteitssysteem voor leveranciers die werken volgens het schema K21025 ‘Smoke & Heat Control Systems (S&HCS)'. In deze Europese norm liggen de minimumvereisten vast voor onder andere de competenties van personeel en het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm is in 2017 vastgesteld en richt zich op diensten in relatie tot brandveiligheid en beveiligingssystemen. De EN 16763 sluit hiermee perfect aan op het schema K21025 S&HCS.

SCP-01

Parallel aan het nieuwe schema is het Specifiek Certificatie Programma (SCP) 01 opgesteld. SCP-01 is direct gekoppeld aan het TIC-schema K21025 ‘Smoke & Heat Control Systems'. De SCP-01 gaat specifiek in op de Nederlandse situatie, maakt gebruik van Nederlandse normen en is daarom Nederlandstalig. Kortom, de SCP01 is er specifiek voor de Nederlandse markt.

Wat houdt dit nu precies in?
Gecertificeerde bedrijven die in Nederland rookbeheersingssystemen leveren en onderhouden, moeten gecertificeerd zijn volgens het schema K21025 ‘Smoke & Heat Control Systems’, met als aanvulling het specifiek certificatieprogramma SCP-01.

Overgangstermijn

De ingangsdatum voor K21025 versie 2 is 5 februari 2024. Het TIC-schema K21025 ‘Smoke & Heat Control Systems (S&HCS)' versie 2 vervangt het certificatieschema K21025 ‘Rookbeheersingssystemen’ versie 1. Kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van versie 1 van de K21025 verliezen hun geldigheid twee jaar na ingangsdatum van versie 2 van het schema.

Downloads:

Versie 2 van het schema K21025 en het SCP01 zijn beschikbaar op onze productpagina Rookbeheersingsystemen. Direct downloaden kan hieronder:
K21025 K21025 Smoke & Heat Control Systems (S&HCS) Versie 2
K21025 – SCP01/01

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over de certificering van uw bedrijf conform het schema K21025, kijk dan op onze productpagina: Rookbeheersingssystemen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com of 088-9985100.