14 december 2021

Verslag van een bijzondere inspectie in een ander werelddeel

Na uitvoerige inspectie en testwerkzaamheden door Smits van Burgst Beveiliging (SvBB) en Kiwa R2B is vastgesteld dat Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) locatie Bonaire voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen voor onder andere de brandveiligheidsinstallaties.

Binnen de bijzondere omstandigheden van het klimaat op Bonaire zijn andere beheersmaatregelen dan in Nederland noodzakelijk om de installaties in nominale staat te houden. Door de intensieve samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, JICN en Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) is vastgesteld dat ook in uitzonderlijke omstandigheden kan worden voldaan aan de Nederlandse eisen.

In september 2021 bezocht Kiwa R2B inspecteur André van de Kerkhof, samen met de heren Erwin de Graaf, Antoine Hendriks en Guido van der Vliet van Smits van Burgst Beveiliging, de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire voor een inspectie van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem. Deze locatie is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Smits van Burgst Beveiliging is verantwoordelijk voor het ontwerp van het beveiligings- en brandveiligheidsplan binnen het bestaande deel van het object en voor wat betreft de nieuwbouw.

Het systeem
De brandbeveiligingssystemen die deel uitmaken van de inspectie bestaan uit een brandmeldinstallatie met een geïntegreerde ontruimingsalarminstallatie luid alarm type B, gekoppeld aan een stil alarm ontruimingsalarminstallatie met personenzoekinstallatie (PZI).

De brandmeldinstallatie is geheel gebaseerd op volledige bewaking en heeft naast de handbrandmelders, rookmelders en thermische brandmelders ook aspiratiemelders. De doormelding vindt plaats naar de meldkamer van de politie die hierop de brandweer inschakelt.

De brandweer stelt de brandweerauto buiten op om aan te sluiten op een koppeling waarmee de pomp van de auto de blusleidingen op het terrein kan voeden. Via een door de centraalpost handmatig opgeheven sluiswerking krijgt de brandweer toegang tot het Transporthof. Hier is een geografisch brandweerpaneel geplaatst waarop de brandweer direct een overzicht heeft van waar de brandmelding vandaan komt.

Het kantoorgedeelte, waar personen zelfredzaam zijn, heeft luid alarm. Voor het hele terrein geldt het stil alarm met de personenzoekinstallatie. Op de ontvangers van dit systeem worden brandmeldingen per ruimte weergegeven. De ontvangers hiervan zijn voorzien van een alarmknop, om te alarmeren in geval dat assistentie noodzakelijk is.

De inspectie
De inspectie is gestart met de controle op de status van de systemen en het doornemen van de logboeken. Aansluitend is gestart met de functionele inspectie. De inspectie is uitgevoerd op 25% van alle componenten waarbij een goed beeld is ontstaan van de status van het systeem. De sturingen, zoals flitslicht bij de ingang, liften, ventilatie, etc. zijn 100% functioneel beproefd. Gedurende de week zijn veelal functionele inspecties uitgevoerd.

Integrale test
Als aanvulling op onze inspectie is er een zogenaamde type 2B (integrale) test door SvBB uitgevoerd. Hierbij zijn alle systemen gelijktijdig getest. Er zijn functionele beproevingen uitgevoerd van alle systemen, waarbij de netspanning is uitgeschakeld en er overgeschakeld wordt naar het noodstroomaggregaat. Vervolgens wordt ook het noodstroomaggregaat uitgeschakeld waarbij in iedere toestand is beoordeeld of de cruciale systemen onverminderd functioneel blijven.

Conclusie
Aan het eind van de inspectie heeft inspecteur André van de Kerkhof vastgesteld dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) locatie Bonaire, voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De inspectie kon daarmee worden afgerond met een inspectiecertificaat.

André van de Kerkhof: ‘Een hele bijzondere en leuke inspectie, vooral door de goede samenwerking en sfeer. Wat mij betreft tot over 3 jaar!’

Inspectie JICN Bonaire 650.jpg

V.l.n.r.
Fons Bruin - Programma-manager Rijksvastgoed-bedrijf,
Edsel Pieter -Beheerder JICN,
André van de Kerkhof - Inspecteur Kiwa R2B,
Erwin de Graaf Adviseur Smits van Burgst,
Wibo de Vries - Directeur JICN.