8 mei 2018

Villa Pardoes en Kiwa R2B

Kiwa R2B is in haar werkgebied uitsluitend bezig vertrouwen te creëren in de gezondheid en veiligheid van mensen op werk- en thuislocaties, waarbij Kiwa R2B zich met name richt op brandveiligheid en veiligheid in het algemeen. Kiwa R2B ondersteunt het maatschappelijke doel van Villa Pardoes van harte en heeft daarom haar diensten aangeboden om bij te dragen aan een (brand)veilige omgeving. Deze ondersteuning is gerealiseerd in de vorm van een brandveiligheidsinspectie.

Villa Pardoes heeft Kiwa R2B gevraagd een bijdrage te leveren in het steunen van hun maatschappelijke doel en daar heeft Kiwa R2B natuurlijk ‘ja’ op gezegd! Kiwa R2B is in haar werkgebied uitsluitend bezig vertrouwen te creëren in de gezondheid en veiligheid van mensen op werk- en thuislocaties, waarbij Kiwa R2B zich met name richt op brandveiligheid en veiligheid in het algemeen. Vanuit het hart voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Kiwa R2B vanaf 2018 meer extern gerichte doelstellingen binnen de organisatie opgesteld. Villa Pardoes is een zelfstandige stichting die kinderen tussen 4 en 12 jaar met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte, de mogelijkheid biedt om een onvergetelijke, gratis week vakantie te ervaren in een bijzondere, kindvriendelijke omgeving. Kiwa R2B ondersteunt dit maatschappelijke doel van harte en heeft daarom haar diensten aangeboden om bij te dragen aan een (brand)veilige omgeving. Deze ondersteuning is gerealiseerd in de vorm van een brandveiligheidsinspectie op de bijzondere locatie van Villa Pardoes die bestaat uit een Slakkenhuis en een Bloem waarin de verschillende vakantiehuisjes zijn opgenomen. Voor Kiwa R2B is deze locatie bijzonder op twee manieren; als eerste vanwege het doel van Villa Pardoes en als tweede vanwege de bijzondere opzet van de gebouwen.