7 mei 2018

VRKI 2.0 gepubliceerd

Op 1 mei 2018 heeft het CCV de VRKI 2.0 gepubliceerd. De nieuwe VRKI 2.0 bestaat uit twee delen:

VRKI 2.0 Deel A: Risicomatrix Verbeterde Risicoklassenindeling Versie: 2018    
VRKI 2.0 Deel B: definities van beveiligingsmaatregelen Verbeterde risicoklassenindeling Versie: 2018  

De VRKI 2.0 is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen. 

De VRKI 2.0 Deel 1 en Deel 2 zijn beide te downloaden van onze website. 

Overgangstermijn:     
Er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019

Informatie:
Indien u meer informatie wilt over de nieuwe VRKI 2.0 neemt u dan contact op met Leon van Oudenaarden, Leon.van.Oudenaarden@kiwa.nl.