5 december 2019

VRKI 2.0 versie 2020 gepubliceerd

Het CCV heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel Inbraak en het Verbond van Verzekeraars een nieuwe versie van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 gepubliceerd: VRKI 2.0 versie 2020.

De publicatiedatum van de nieuwe versie van de VRKI is 1 december 2019. De VRKI 2.0 versie 2020 gaat in op 1 januari 2020.

Overgangstermijn:
VRKI 2.0 versie 2020 mag vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt. Tot 1 april 2020 mag ook gebruik worden gemaakt van VRKI 2.0 versie 2019.

Wijzigingen
De wijzigingen van de VRKI 2.0 versie 2020 hebben voornamelijk betrekking op de hoofdstukken 1, 2 en 6. In hoofdstuk 1 zijn de definities verder uitgewerkt. Aan hoofdstuk 2 is het gebruik van een app toegevoegd. In hoofdstuk 6 zijn de minimale eisen omvang projectie duidelijker per niveau van te nemen maatregelen geformuleerd.

Wat is VRKI?
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen.

Downloads
De VRKI documenten zijn te downloaden van onze webpagina BORG Inbraakbeveiliging