2 december 2022

VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd

Het CCV heeft op 2 december 2022 de VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd. Deze versie moet gebruikt worden vanaf 1 januari 2023. Tot 1 april 2023 gold een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2022. De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen.

Belangrijkste wijzigingen

  • Definities en eisen kluizen bijgewerkt.
  • In- en uitschakelen inbraaksignaleringssysteem verduidelijkt.
  • Eisen voor kluisverankering aangepast.
  • Prestatie-eisen rolluiken en rolhekken aangepast.
  • Tekst over bereikbaarheid en beveiliging dak- en gevelelementen verduidelijkt.
  • Definities maatwerk, gelijkwaardigheid en aantoonbaar vakmanschap opgenomen.
  • Verwijzingen naar de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen verwijdert.
  • Update van de attractiviteitenlijst met goederen.
  • Tekstuele aanpassingen waar nodig.

Downloads

Bron: het CCV