1 december 2023

VRKI 2.0 versie 2024 gepubliceerd

De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen. Op 1 december is de VRKI 2.0 versie 2024 gepubliceerd. Deze versie is te gebruiken vanaf 1 januari 2024. Tot 1 april 2024 geldt een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2023.

Belangrijkste wijzigingen

  • Korte tekst toegevoegd over opdrukbeveiliging van overheaddeuren in paragraaf 3.1;
  • Beveiligingsmaatregelen voor daken zijn niet meer beperkt tot enkel bouwkundige maatregelen (tabel 3.5);
  • Paragraaf over Technische alarmverificatie (8.1.2) ingekort en verwezen naar vigerende versie van Richtlijn Projectering Alarmverificatie. Deze richtlijn wordt eind dit jaar gepubliceerd;
  • Eisen met betrekking tot gecertificeerde kluisverankering een jaar uitgesteld (1-1-2025);
  • Update van de attractiviteitenlijst met goederen;
  • Tekstuele aanpassingen waar nodig.

Het CCV beheert de VRKI 2.0 namens het Verbond van Verzekeraars. Hiervoor is een deskundigenpanel VRKI ingericht waarin alle benodigde expertise voor het beheer is samengebracht. 

Download

De VRKI 2.0 versie 2024 is vanaf heden te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging

Direct downloaden kan hier:

Bron: het CCV